Alfabetisk liste over gardane i Vaksdal kommune

Frå Vaksdal Historielag

Jump to: navigation, search

< Vaksdal Historielag | Bygdebøker for Vaksdal


ALFABETISK REGISTER OVER GARDANE I VAKSDAL KOMMUNE

Bergsdalen s. 106
Evangerboka b. I s. 525
Evangerboka b. I s. 510
Vaksdal Bygdebok b. II s. 27
Vaksdal Bygdebok b. II s. 23
  • Boge, gnr. 12 og 13. Sjå Indre-Boge og Ytre-Boge.
Evangerboka b. I s. 557
Bergsdalen s. 165
Vaksdal Bygdebok III s. 145 og XXVI
Vaksdal Bygdebok III s. 36 og VIII
Vaksdal Bygdebok II s. 21
Vaksdal Bygdebok II s. 173
Vaksdal Bygdebok III s. 428 og XLII
Vaksdal Bygdebok III s. 414, XXXIX og XLVI
Vaksdal Bygdebok III s. 153 og XXII
Vaksdal Bygdebok III s. 176 og XXVII
Vaksdal Bygdebok III s. 185 og XXVIII
Evangerboka s. 588
Vaksdal Bygdebok III s. 118 og XVIII
Bygdebok for Modalen I s. 557
Bygdebok for Modalen I s. 473
Vaksdal Bygdebok II s. 67
Evangerboka s. 498
Bergsdalen s. 206
Vaksdal Bygdebok II s. 81
Vaksdal Bygdebok III s. 460 og XLVIII
Vaksdal Bygdebok III s. 281 og IV
Vaksdal Bygdebok III s. 105 og XIV
Vaksdal Bygdebok III s. 92 og XVI
Vaksdal Bygdebok II s. 57
Evangerboka s. 605
Vaksdal Bygdebok I s. 332
Bergsdalen s. 87
Vaksdal Bygdebok II s. 145
Vaksdal Bygdebok II s. 145
Vaksdal Bygdebok II s. 39
Vaksdal Bygdebok III s. 228 og XXIX
Bygdebok for Modalen I s. 461
Vaksdal Bygdebok I s. 436
Vaksdal Bygdebok I s. 697
Vaksdal Bygdebok III s. 243 og XXXII
Bergsdalen s. 73
Vaksdal Bygdebok III s. 57 og X
Vaksdal Bygdebok III s. 50 og IX
Vaksdal Bygdebok III s. 259 og VI
Vaksdal Bygdebok III s. 270 og V
Vaksdal Bygdebok I s. 387
Bygdebok for Modalen I s. 509
Bygdebok for Modalen I s. 545
Vaksdal Bygdebok III s. 193 og XXX
Bergsdalen s. 126
Bergsdalen s. 151
Vaksdal Bygdebok III s. 128 og XX
Vaksdal Bygdebok III s. 68 og XV
Vaksdal Bygdebok III s. 203, XXII og XXV
Bygdebok for Modalen I s. 450
Evangerboka s. 541
  • Refskre, sjå Skreiæ
Vaksdal Bygdebok I s. 323
Bergsdalen s. 45
Vaksdal Bygdebok I s. 369
Vaksdal Bygdebok I s. 657
Vaksdal Bygdebok III s. 138 og XXIV
Vaksdal Bygdebok I s. 737
Bergsdalen s. 62
Bergsdalen s. 121
Vaksdal Bygdebok III s. 290, XXXII og XXXIV
Vaksdal Bygdebok III s. 342 og XXXIV
Vaksdal Bygdebok II s. 107
Vaksdal Bygdebok I s. 344
Vaksdal Bygdebok III s. 383, XL og XXLVI
  • Sæterdal, sjå Sedalen
Vaksdal Bygdebok III s. 76 og XII
Evanger
Evangerboka s. 569
Vaksdal Bygdebok I s. 467
Vaksdal Bygdebok III s. 17 og VI
Vaksdal Bygdebok III s. 448 og XLIV
Bygdebok for Modalen I s. 428
Vaksdal Bygdebok III s. 348 og XXXVI
Vaksdal Bygdebok I s. 414
Bygdebok for Modalen I s. 573
Bergsdalen s. 188
Vaksdal Bygdebok III s. 371 og XXXVIII


© Vaksdal Historielag, Postboks 205, 5721 Dalekvam, e-post: bygdebok@vaksdalhistorielag.org

Ansvarleg redaktør Rolf Erik Veka.
Personlege verktøy