Bergsdalen Innhald

Frå Vaksdal Historielag

(Skilnad mellom versjonar)
Jump to: navigation, search
u Bergsdalen» flytt til «Bergsdalen Innhald»)
Line 1: Line 1:
-
< [[Vaksdal Historielag]] | [[Bygdebøker for Vaksdal]]
+
< [[Vaksdal Historielag]] | [[Bygdebøker for Vaksdal]] | [[Bergsdalen]]
Line 18: Line 18:
* [[Bergsdalen.]] Tekst og tone av Lisbet Lid Venås</td><td/><td/><td>s. 12</td></tr>
* [[Bergsdalen.]] Tekst og tone av Lisbet Lid Venås</td><td/><td/><td>s. 12</td></tr>
<tr><td>
<tr><td>
 +
&nbsp;
'''NATURTILHØVE OG BUSETNAD'''<tr><td>
'''NATURTILHØVE OG BUSETNAD'''<tr><td>
<tr><td>
<tr><td>
Line 29: Line 30:
<tr><td>
<tr><td>
<tr><td>
<tr><td>
 +
&nbsp;
'''EIGAR OG BRUKARSOGE''', av Lars Schjærven.<tr><td>
'''EIGAR OG BRUKARSOGE''', av Lars Schjærven.<tr><td>
M/foto av kvart bruk. Tekst til bileta av Erik Aadland.<tr><td>
M/foto av kvart bruk. Tekst til bileta av Erik Aadland.<tr><td>
Line 62: Line 64:
* [[Song til Bergsdalen]], av Vilhelm Rogdo</td><td/><td/><td>s. 232</td></tr>
* [[Song til Bergsdalen]], av Vilhelm Rogdo</td><td/><td/><td>s. 232</td></tr>
<tr><td>
<tr><td>
 +
&nbsp;
'''NÆRINGSVEGAR. SAMFERDSLA. FOLKELIVET.'''<tr><td>
'''NÆRINGSVEGAR. SAMFERDSLA. FOLKELIVET.'''<tr><td>
<tr><td>
<tr><td>
Line 132: Line 135:
* [[Litt om talemålet i Bergsdalen]], av Ingjald Bolstad</td><td/><td/><td>s. 432</td></tr>
* [[Litt om talemålet i Bergsdalen]], av Ingjald Bolstad</td><td/><td/><td>s. 432</td></tr>
<tr><td>
<tr><td>
 +
&nbsp;
'''KYRKJA. SKULEN. LAGSLIVET.'''<tr><td>
'''KYRKJA. SKULEN. LAGSLIVET.'''<tr><td>
<tr><td>
<tr><td>
Line 162: Line 166:
* [[Voss Brandtrygdelag i Bergsdalen]], av S. Himle</td><td/><td/><td>s. 515</td></tr>
* [[Voss Brandtrygdelag i Bergsdalen]], av S. Himle</td><td/><td/><td>s. 515</td></tr>
<tr><td>
<tr><td>
 +
&nbsp;
'''YMSE LOVER OG DOKUMENT.'''<tr><td>
'''YMSE LOVER OG DOKUMENT.'''<tr><td>
<tr><td>
<tr><td>

Versjonen frå 11:10, 9 januar 2008

< Vaksdal Historielag | Bygdebøker for Vaksdal | Bergsdalen


Bergsdalen , Ei fjellbygd i Hordaland, b. I, er delt inn i fleire ulike bolkar med artiklar. Samt gards og ættesoge for Bergsdalen.

Den vesle fjellbygda med 11 gardar, har høyrt til 3 ulike kommunar. Voss 1837-1885, Evanger 1885-1964 og frå 1964 Vaksdal kommune.

Opplysningane er lagt ut med samtykke frå Bergsdalen jordbrukslag.


Innhald

sidetal i boka
s. 9
s. 12

 

NATURTILHØVE OG BUSETNAD
s. 15
s. 26
s. 31
s. 34

 

EIGAR OG BRUKARSOGE, av Lars Schjærven.
M/foto av kvart bruk. Tekst til bileta av Erik Aadland.
  • Røydland, gnr. 69 i Evanger, gnr. 70 i Vaksdal.
s. 45
  • Småbrekke, gnr. 70 i Evanger, gnr. 71 i Vaksdal.
s. 62
  • Kaldestad, gnr. 71 i Evanger, gnr. 72 i Vaksdal.
s. 73
  • Haltestad, gnr. 72 i Evanger, gnr. 73 i Vaksdal.
s. 87
  • Berge, gnr. 73 i Evanger, gnr. 74 i Vaksdal.
s. 106
s. 121
s. 126
s. 144
  • Brekke, gnr. 77 i Evanger, gnr. 78 i Vaksdal.
s. 165
s. 188
  • Fosse, gnr. 79 i Evanger, gnr. 80 i Vaksdal.
s. 206
s. 222
s. 227
s. 228
s. 232

 

NÆRINGSVEGAR. SAMFERDSLA. FOLKELIVET.
s. 233
s. 255
s. 257
s. 261
s. 269
s. 271
s. 274
s. 282
s. 285
s. 298
s. 310
s. 315
s. 317
s. 340
s. 343
s. 350
  • Rivo, dikt av Lisbet Lid Venås
s. 351
s. 352
s. 359
s. 365
s. 369
s. 372
s. 375
s. 380
s. 388
s. 390
s. 394
s. 397
s. 412
s. 417
  • Farsarv, dikt av Lisbet Lid Venås
s. 422
s. 423
s. 429
s. 432

 

KYRKJA. SKULEN. LAGSLIVET.
s. 443
s. 454
s. 455
s. 464
s. 475
s. 477
s. 483
s. 488
s. 491
s. 495
s. 504
s. 508
s. 512
s. 515

 

YMSE LOVER OG DOKUMENT.
s. 517
s. 521


© Vaksdal Historielag, Postboks 205, 5721 Dalekvam, e-post: bygdebok@vaksdalhistorielag.org
Ansvarleg redaktør Rolf Erik Veka.

© Formgjevar og teknisk ansvarleg Rolf Erik Veka.
Personlege verktøy