Forkortingar

Frå Vaksdal Historielag

Jump to: navigation, search

< Vaksdal Historielag | Bygdebøker for Vaksdal | Vaksdal bygdebok band II

FORKORTNINGAR - AVSTYTTINGAR

adj.= adjektiv
al.= alen, alner
Arna =Lars Martinusson Ådna: Haus i soga og segn. Ættebok III. Ådna sokn. Bergen 1964
b.og bust. = bustad, busett
BKK = Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap
Bergsdalen = Bergsdalen ei fjellbygd i Hordaland. Utgjevar Bergsdalen Jordbrukslag 1978
br., bnr. og brnr. = Bruksnummer
Br. = Bruvik
Bruvik kyrkjor og kristenliv = Joh. Litleskare: Bruvik kyrkjor og kristenliv 1608-1867-1937. Festskrift. Bergen 1937
d. = død
D. = Dale, Dalekvam
DB = Dale Byggeselskap
Dale Fabrikker 1879-1959 = Bernt Lorentzen: Dale Fabrikker
D.F. = Dale Fabrikker, A/S Dale Fabrikker
dl.og dr. = dalar
d.e. = den eldre
d.y. = den yngre
e. = enkja
ekm. = enkjemann
f. = fødd.
fj.kar = fjerdingkar (korn, oftast bygg)
Gjerstad =Lars Martinusson Ådna: Haus i soga og segn. Ættebok I. Gjerstad sokn. Bergen 1958
g.m. = gift med
g.1.g.m = gift 1. gong med
gnr. = gardsnummer
grf. = gravfest
Granvin = Henrik Meyer Kvalem: Ættarbok for Granvin. Utgjevar Granvin herad 1975
Hausb. = Ættarbok for Haus
Haus =Lars Martinusson Ådna: Haus i soga og segn. Ættarbok H, Haus sokn. Bergen 1959
Hb. Og Hosb. = Ættebok for Hosanger
Hosanger = Askild Eknæs: Ættebok før Hosanger fram til 1960. Band I, 1. og 2. del. Bergen 1967
I = Brita Skre: Vaksdal Bygdebok band Il. Bruvik sokn. Bergen 1981
II = Brita Skre: Vaksdal Bygdebok band Il. Dale sokn. Bergen 1974
III = Brita og Ivar Skre: Vaksdal Bygdebok band III. Stamnes sokn. Bergen 1965
k. = kanne (malt el. korn)
km. = kilometer
Kr.f. = Kristi fødsel
L. og l. = laup. Vekteining, m.a. ved landskyldutrekning. 1 laup smør = 72merker = 3 pund = 4 spann
m. = maskulinum, hankjønnsord
m. og mrk. = mark, merker. Sjå laup ovanfor
m. = malt
m.m. = mæle malt
Masfjordboki = Lars Nordland: Masfjordboki band I, 2. utgåva. Bergen 1973
ml. = mele. Kornmål, m.a. nytta ved landskyldutrekning. Sjå tunne
Modalen = Bygdebok for Modalen Herad band Utgjevar Modalen Sogenemnd. Bergen 1976
m. o. h. = meter over havet
n. = neutrum, inkjekjønnsord
nfr. = nedanfor
NG = Norske Gaardsnavne
NSB = Norges Statsbaner
ofr. = ovanfor
p. og pd. = pund. 1 pund = 24 merker
rdl. = riksdalar
Samnanger I = Nils Lauvskard: Samnanger. Soga om bygdi, gardarne og ætterne. Bergen 1930
Samnanger II = Nils Lauvskard: Samnanger. Soga om bygdi, gardarne og ætterne. Bergen 1954
sk. = skilling
skm. = skyldmark. Verdimål for jord, innført ved lov 1863
spd. = spesiedaler
sdr. = sylvdalar
sp. = spann. 1 spann = 18 merker. Mål for smør, korn m.m. Sjå laup
Stb. = (Stamnesboki) Vaksdal Bygdebok III
s.å. = same år
t. og tun. = tunne. Mål for korn, fisk m.m. 1 tunne = 4 melar
v. = våg, våger. 1 våg 24 merker
Vb. = Vaksdal Bygdebok
Vossaboki = Lars Kindem: Vossaboki I-IV. Voss 1935-1938
Ytre Arna = Lars Martinusson Ådna: Haus i soga og segn. Ættarbok. Fabrikkstaden Ytre Arna. Bergen 1967
Personlege verktøy