Indre-Boge

Frå Vaksdal Historielag

Jump to: navigation, search

<Vaksdal Historielag | Bygdebøker for Vaksdal | Vaksdal bygdebok band IIndre-Boge

Indre-Boge ligg ved Sørfjorden 1,5 km. sør for Vaksdal. I 1891 vart Boge Mølle grunnlagt og ein liten tettstad vaks fram. I 1904 brann mylna, men vart bygd oppatt året etter. Seinare vart den utvida. M. G. Risøen overtok i 1912 Boge Mølle. Natta til 30 september 1960 brann mylna og 20 arbeidsplassar gjekk tapt. Det meste vart totalskadd, men lagerbygningen vart redda. Siloane stod i mange år, ikkje noko vakkert syn.

Mange av arbeidarane ved mylna busette seg på Indre-Boge, som vart ein liten tettstad. I bygdeboka er derfor garden delt i tre bolkar, gardssoge, eigarliste og ættesoge.


Gardssoge, opplysningar om garden og dei einskilde gardsbruk.

Eigarliste bnr. 10-59. Liste over utskilde bruk, som hustufter o.l.

Ættesoge, ei oversikt over huslydar som ikkje har direkte tilknyting til garden.


© Vaksdal Historielag, Postboks 205, 5721 Dalekvam, e-post: bygdebok@vaksdalhistorielag.org
Ansvarleg redaktør Rolf Erik Veka.

© Formgjevar og teknisk ansvarleg Rolf Erik Veka.
Personlege verktøy