Indre-Boge Ættesoge

Frå Vaksdal Historielag

(Skilnad mellom versjonar)
Jump to: navigation, search
Line 1: Line 1:
< [[Vaksdal Historielag]] | [[Bygdebøker for Vaksdal]] | [[Vaksdal bygdebok band I]] | [[Bruvik sokn innhald]] | [[Indre-Boge]]
< [[Vaksdal Historielag]] | [[Bygdebøker for Vaksdal]] | [[Vaksdal bygdebok band I]] | [[Bruvik sokn innhald]] | [[Indre-Boge]]
- 
-
<center><font size="+1">ÆTTESOGE FOR INDRE-BOGE</font></center>
 
<center>
<center>
Line 228: Line 226:
<li>Oddveig 1900-1931, ug.</li>
<li>Oddveig 1900-1931, ug.</li>
<li>Magnus 1901-1941, ug.</li>
<li>Magnus 1901-1941, ug.</li>
-
<li>Petra 1903- , b. Brooklyn, U.S.A., g.1.g.m. Johannes Langhelle, 2.g. m. Marius Larsson Berg. Sjå Arna s. 344 og ættesoga Vaksdal. Aslaug 1904-1965, ug. </li>
+
<li>Petra 1903- , b. Brooklyn, U.S.A., g.1.g.m. Johannes Langhelle, 2.g. m. Marius Larsson Berg. Sjå Arna s. 344 og ættesoga Vaksdal.</li>
 +
<li>Aslaug 1904-1965, ug. </li>
<li>Jenny 1907-, g.m. Ingvald Larsen. Sjå ættesoga Vaksdal. </li>
<li>Jenny 1907-, g.m. Ingvald Larsen. Sjå ættesoga Vaksdal. </li>
<li>Bernhard Benjamin 1908-1965, ug. industriarbeidar. Sjå bnr. 17.</li>
<li>Bernhard Benjamin 1908-1965, ug. industriarbeidar. Sjå bnr. 17.</li>

Versjonen frå 16:17, 9 april 2009

< Vaksdal Historielag | Bygdebøker for Vaksdal | Vaksdal bygdebok band I | Bruvik sokn innhald | Indre-Boge


ÆTTESOGE FOR INDRE-BOGE


Andersson Nils og kona Kari Johannesdtr. f. Indre-Boge, budde her 1852, då sonen Anders var fødd.

Nolevande 1927-, mylnearbeidar, son åt Ingeborg og Johan Audestad, Vaksdal, g.m. Nolevande 1926-, sjå bnr. 44 og ættesoga Vaksdal.

Born:

 1. Nolevande 1955-, g.m. Marianne f. 1959, dtr. åt Ester og Bernhard Marthinussen, Turøy.

Nolevande 1912-, mylnearbeidar, b. bnr. 39, f. på Vaksdal, g.m. Nolevande 1920-, dtr. åt Hilda og Nils Lokøy, sjå nedanfor.

Born:

 1. Nolevande 1948-, Barnepleierske, b. Voss.
 2. Nolevande 1951-, husmorvikar, b. Voss.

Boge Tomas Tomasson 1856-1921, skomakar, g.m. Brita Olsdtr. Hana bnr. 1, 1858-, b. Indre-Boge bnr. 10.

Born:

 1. Torvald 1884-1886.
 2. Olav 1886-1911, sjømann, ug.
 3. Torvald 1888-1892.
 4. Alfred 1891-1971, b. U.S.A., g.m. Gora Simonsen.
 5. Nils 1893-, sjå nedanfor.

Boge Anders Knutsson 1884-1956, mylnemeistar, f. på Indre-Boge bnr. 1, b. bnr. 20 og 22, g.m. Asa Birgitte 1895-1974, dtr. åt Madli og Hermann Bernhard Martin Jakobssen, Vaksdal. Sjå ættesoga Vaksdal og 11 s. 93 og 95.

Born:

 1. Nolevande 1920-, produksjonsleiar, b. Bergen. Sjå bnr. 20 og 22.
 2. alli-Aasa 1922


Boge Johannes 1885-1961, mylnearbeidar, b. bnr. 33-34, son åt skomakar Knut Johannesson Ytre-Boge og kona Marta f. HekIand, g.m. Jenny 1899-, dtr. åt Nilla og Jakob Knutsen, Vaksdal.

Born:

 1. Nolevande 1933-, inspektør, g.m. Ingegerd Søderberg, sjå bnr. 33

Boge Martin Olsson 1892-1969, mylneformann, b. bnr. 15, f. på bnr. 6, g.m. Marta 1894-1963, dtr. åt Marie og Einar Strømme, Vaksdal.

Born:

 1. Nolevande 1923-, jarnbanefullmektig, g.m. Guri Seim, sjå bnr. 15.
 2. Nolevande 1924-, g.m. Gunnar Nordmark, Vaksdal, sjå bnr. 15 og ættesoga Vaksdal.
 3. Nolevande 1930-, g.m. Inge Nickelsen. Sjå bnr. 15.

Boge Nils Tomasson 1893-1966, sjå ovanfor, banevaktar, b. bnr. 10 og 40, g.m. Margit Mathilda 1899-1979, dtr. åt Madli og Mons Rongved. Sjå ættesoga Vaksdal.

Born:

 1. Nolevande 1919-, g.m. Bjarne Oskar Magnussen, sjå nedanfor. Trygve Monrad 1922
 2. Nolevande 1928-, fullmektig, g.m. Bjørg Eiken.

Boge Nils Nilsson 1894-, mylnearbeidar, f. på bnr. 3, b. bnr. 38, g.m. Kathinka 1896-1967, dtr. åt lensmann Bernhard Kumle, Bruvik, og kona Andrea f. Hetlevik.

Born:

 1. Nolevande 1926-, sjå nedanfor.
 2. Kåre 1928-1935.
 3. Nolevande 1936-.

Nolevande 1926-, sjå ovanfor, mylnearbeidar, b. bnr. 38 og 52, g.m. Nolevande 1926-, dtr. åt Anders Ulveraker og kona Ingeborg, f. Lone.


Boge Gjermund. Skøyte 1969 på Indre-Boge bnr. 55 (her vantar huslydopplysningar).


Nolevande 1935-, telegrafist, b. bnr. 54, f. på Ytre-Boge bnr. 1, g.m. Nolevande 1936- (her vantar huslydopplysningar).


Nolevande 1938-, lokomotivbetjent, b. bnr. 47, f. på Ytre-Boge bnr. 1, g.m. Nolevande 1942-. Sjå Haus s. 393.

Born:

 1. Nolevande 1963-.
 2. Nolevande 1965-.

Nolevande 1947-, mylnearbeidar, b. på bnr. 58, f. på bnr. 4, g.m. Nolevande f. 1946. Sjå Langhelle bnr. 9.

Born:

 1. Nolebvande 1966-
 2. Nolevande 1968-.
 3. Nolevande 1972-.

EIiassen Anders f. om lag 1838-, banearbeidar, og kona Oleanna Elisabeth f. 1849_-, dtr. åt Elias Førde, var busette her, då dei gifte seg 1880.


Nolevande 1947- tekstilarbeidar, son åt Borghild og Hilmar Fosse bnr. 9, g.m. Nolevande 1946-, dtr. åt Magna og Josef Steinsbø, Indre Boge bnr. 3. Sjå bnr. 60.

Born:

 1. Nolevande 1969-.
 2. Nolevande 1972-.

Høgved Frantz Adolf Johansson f. om lag 1837--, banearbeidar, 1878 m. Malene Johannesdtr. Indre Boge.

Born:

 1. Nolevande 1978-.


Helle Olav Nilsson 1784-, f. på Helle bnr. 7, g.m. Anna Andersdtr. Sæterdal, f. 1781-, budde her frå 1812. Sjå II s. 166.

Bom:

 1. Magdeli 1809-.
 2. Anders 1812-.
 3. Nils 1815-.
 4. Maria 1831-.
 5. Hanna 1833-1845.

Jamne Andreas Severin Andersson 1891-1958, b. bnr. 23, 24 og 48. F. på Jamne bnr. 14, g.m. Dagmar 1896-1971, dtr. åt Madli og Søren Larssen, Ytre Boge, bnr. 7.

Born:

 1. Nolevande 1921-, salssjef, b. Oslo, g.m. Astrid. Sjå bnr. 23, 24 og 48. Audun 1924

Nolevande 1949-, maskininspektør, son åt Judith og Berner Johansen, Vaksdal, g.m. Nolevande 1951-, dtr. åt Helga og Torleif Bru, Strandebarm. Sjå bnr. 59 og ættesoga Vaksdal.

Born:

 1. Nolevande 1970-.

Nolevande 1920-, tekstilarbeidar, son åt sjømann Gustav Karlsen, Trondheim, og kona Oline f. Viggen, g.m. Nolevande 1931-, dtr. åt Marie og Mikal Bruvik. Sjå Indre-Boge bnr. 6.

Bom:

 1. Nolevande 1950-.
 2. Nolevande 1958-.

Nolevande 1942-, mylnearbeidar, g.m. Lillian, dtr. åt Lorenze og Arnold Boge. Sjå bnr. 4 og 53.

Born:

 1. Nolevande 1963-,
 2. Nolevande 1971-.

Knutsmoen Otto Olsson 1853-, banearbeidar, f. i Våler, g.m. Sigrid Jakobsdtr. Kallekleiv, budde her 1881. Sjå Gjerstad s. 211 og 219.

Born:

 1. Maria 1881-.

Lokøy Nils Olai 1876-1960, mylnearbeidar, b. bnr. 39, son åt Synneva og Nils Lokøy, g.m. Magnhilda Knutsdtr. Indre-Boge bnr. 1 1880-1973,

Born:

 1. Nils Johan 1901-, sjå nedanfor.
 2. Karl 1902-1958, g.m. Johanna Ramsvik.
 3. Maud 1905-, g.m. Lars Thomassen. Sjå ættesoga Vaksdal.
 4. Svanhild 1908-, diakonisse, b. Bergen.
 5. Nolevande 1911 , b. Flesaker, g.m. Johan Tiller.
 6. Nolevande 1920-, g.m. Anfin Bjørsvik, b. Indre-Boge bnr. 39. Sjå ofre

Lokøy Nils Johan Nilsson 1901-, sjå ovanfor, mylnearbeidar, g.m. Maria Helene 1901-1979, dtr. åt Fordi og Johannes Sætre, Vaksdal.

Born:

 1. Nolevande 1926-, g.m. Werner Thunestveit, Trengereid.
 2. Nolevande 1927-, g.m. Harald Spede, Sogndal.
 3. Nolevande 1930-, b. Bergen, g.m. Harald, son åt Amanda og Hans Hansen. sjå ættesoga Vaksdal.
 4. Nolevande 1935-, g.m. Trygve Egil Tom. Sjå ættesoga Vaksdal.
 5. Nolevande 1939-, b. U.S.A., g.m. Ole Sæterdal. Sjå Sedalen bnr. 2.

Madsen Bjarne Mikal 1918-1980, kommunearbeidar, son åt Magda Kristine Madsen, Dale, d. 1977. Sjå bnr. 42.


Magnussen Johannes 1874-1915, mylnemeister, son åt Anna og Magne Tysse, g.m. Johanna Monsina 1875-1919. Sjå bnr. 17, III s. 184 og 309, Hosanger Del 2, s. 102-107.

Born:

 1. Anna 1897-, g.m. Anders Nilsson Boge. Sjå Ytre
 2. Harald 1898-, b. U.S.A., g.m. Ingeborg Eriksen frå Moss.
 3. Oddveig 1900-1931, ug.
 4. Magnus 1901-1941, ug.
 5. Petra 1903- , b. Brooklyn, U.S.A., g.1.g.m. Johannes Langhelle, 2.g. m. Marius Larsson Berg. Sjå Arna s. 344 og ættesoga Vaksdal.
 6. Aslaug 1904-1965, ug.
 7. Jenny 1907-, g.m. Ingvald Larsen. Sjå ættesoga Vaksdal.
 8. Bernhard Benjamin 1908-1965, ug. industriarbeidar. Sjå bnr. 17.
 9. Nolevande 1910-, mylnearbeidar og salsrepresentant, g.m. Agnes Magnussen, b. Tysse, Hosanger.
 10. Nolevande 1912-, sjå nedanfor.
 11. Oddmund Arnfinn Trygve 1912-1969, anleggsarbeidar, b. Haukeland, g.m. Solveig Haukeland, sjå Arna s. 344.
 12. Bjarne Idar 1914-1919.
 13. Nolevande 1916-, g.m. Gunvar Sanddal, Dale.

Nolevande 1912-, tekstilarbeidar, sjå ofr., g.m. Nolevande 1912-, dtr. åt gardbrukar Simon Johannessen Risnes, Lifjorden, Sogn, og kona Flisa f. Olsen frå Vågenes i Manger. Sjå bnr. 43.

Born:

 1. Nolevande 1941-, gartnar, li. Tørvikbygd, g.m. Inger Augestad.
 2. Nolevande 1944-, anleggsarbeidar, b. Indre
 3. Nolevande 1946-, tekstilarbeidar, garn. Torild Skulstad.
 4. Nolevande 1949-, b. Sotra, g.m. Steinar Lokøy.
 5. Nolevande 1950-, mekanikar, b. Vaksdal, g.m. Ellen Berge.

Nolevande 1919-, jarnbanearbeidar, g.m. Nolevande 1919-, dtr. åt Margit og Nils Boge. Sjå indre-Boge bnr. 10 og 40, og Ytre-Boge bnr. 17.

Born:

 1. Nolevande 1945-, servicearbeidar, b. Voss, g.m. Karin Lothe.
 2. Nolevande 1948-, gni], Leon Pedersen.
 3. Nolevande 1953-, platearbeidar, b. Vaksdal, g.m. Ingebjørg 1955

Nolevande 1944-, lensmannsbetjent, son åt Anora og Georg Melcher, Vaksdal, g.m. Nolevande 1945-, dtr. åt Sverre Hauger, Ålvik og kona Olga f. Lilleås. Sjå bnr. 56, 57 og ættesoga Vaksdal.

Born:

 1. Nolevande 1971-.

Nolevande f. 1930, tekstilarbeidar, son åt fiskar Olaf Oldervik, Hitra, og kona Ruth, g.m. Nolevande 1930-. Sjå bnr. 45 og Ytre-Boge bnr. 7.

Born:

 1. Odd Jøran 1958.

Olsen Johannes banearbeidar og kona Karen Jakobsdtr. budde til leige her 1879.

Born:

 1. Sofie 1879-.

Nolevande 1951-, cand. jur., son åt Anne Marie og Knut Roald, Gjøvik, g.m. Nolevande 1952-, dtr. åt Mally Aasa og Haavald Brochmann Schjerven. Sjå bnr. 20, 22 og Anders Knutsson Boge ofr.


Nolevande 1928-, mylnearbeidar, son åt Anna og Hjalmar Rongved, Vaksdal, g.m. Nolevande 1929-, dtr. åt gardbrukar Kristoffer Haugsbø, Bygstad, og kona Hilda f. Hafstad. Sjå bnr. 49.

Born:

 1. Nolevande 1954-, b. Bergen, g.m. Tomas Sefoanek frå Nurnberg, Tyskland.
 2. Nolevande 1955-.
 3. Nolevande 1957-.
 4. Nolevande 1963-.
 5. Nolevande 1965-.

Simmenes Haldor 1908-1979, kommunearbeidar, son åt Brita og Johannes Simmenes, g.m. Nolevande 1915-, dtr. åt MaIena og Anders Vaksdal. Sjå bnr. 41 og 46, IIl s. 143-144 og Stavenes bnr. 11.


Steinsbø Erling f. 1950, bilmekanikar, son åt Magna og Josef Steinsbø, Indre-Boge bnr. 3, g.m. Tove f..1955, dtr. åt Käthe og Hans Aakre. Sjå ættesoga Vaksdal.

Born:

 1. Nolevande 1975-.
 2. Nolevande 1979-.

Vaksdal Knut 1868-1928, mylnearbeidar, son åt Knut Knutsson HerfindaI og kona Brita Jakobsdtr., b. Vaksdal, g.m. Marta 1869-1932, dtr. åt Ingeborg og Sjur Ekanger. Sjå ættesoga Vaksdal.

Born:

 1. Karl 1889-1951, skomakar, g.m. Marie Soltveit.
 2. Signe 1891--1922.
 3. Fredrik 1892-1965, b. U.S.A., g.m. Anna Fotland.
 4. Konstanse 1896-1947, g.m. Ole Hagen.
 5. Ingeborg 1899-, b. Geilo, g.m. Knut Uthus.
 6. Einar 1905-, målar, b. U.S.A., g.m. Andrea f. 1904, dtr. åt Johannes Vaksdal. Sjå ættesoga Vaksdal.
 7. Harald 1908-, b. Ytre
 8. Nolevande 1911-, sjå nfr.

Vaksdal Andreas Andersson 1901-, plogførar i NSB, g.m. Mathilde 1901-1979, dtr. åt Mathias Nilsson Friborg frå Sunnfjord og kona Sofie f. Gjedsvik, b. Bergen. Sjå bnr. 29 og Stavenes bnr. 11.

Born:

 1. Alfred 1920-1969, stasjonsformann, g.m. Målfrid Dalseid.
 2. Nolevande 1924-, overkonduktør, g.m. Wenche Roberg.


Nolevande 1911-, tekstilarbeidar, sjå ovanfor, g.m. Nolevande 1910-, dtr. åt Marta og Anders Thomassen. Sjå bnr. 21, 28 og ættesoga Vaksdal.

Born:

 1. Nolevande 1934-, lækjar, b. Fana, g.m. Berit Olsdtr. Dale. Sjå 11 s. 256.
 2. Nolevande 1939-, maskinassistent.
 3. Nolevande 1948-, maskinist, g.m. Nolevande f. 1948.

Nolevande 1950-, lærar, son åt mekanikar Harald Vatne og kona Ingrid f. Finne, Voss, g.m. Nolevande 1953-, lærar, dtr. åt stasjonsmeister Bjørn Brørvik, Dale, og kona Helga f. Aasen. Sjå nedanfor og II s. 303.


Aasen Ole 1890-1940, mylnearbeidar, kontormann og handelsreisande, son åt Kristoffer Eliasson Aasen og kona Dordi Pedersdtr. Vatna, g.m. Maria 1890-1974, dtr. åt Helga og Knut Boge. Ole Aasen tenestegjorde i meldetenesta i Forsvaret 1940. Han miste livet under aksjonen mot Vaksdal den 22. april, og vart gravlagd i Vaksdal. Sjå bnr. 1 og 32, Stord Bygdebok Il s. 393 og Våre Fallne.

Born:

 1. Nolevande 1919-, lektor, b. Kristiansand, g.m. Ranveig Hopland.
 2. Nolevande 1922- ingeniør, g.m. Sylvia Jacobsen. Sjå bnr. 31.
 3. Nolevande 1924-, husmor, b. Dale, g.m. Bjørn Brørvik. Sjå II s. 303.© Vaksdal Historielag, Postboks 205, 5721 Dalekvam, e-post: bygdebok@vaksdalhistorielag.org
Ansvarleg redaktør Rolf Erik Veka.

© Formgjevar og teknisk ansvarleg Rolf Erik Veka.
Personlege verktøy