Jamne

Frå Vaksdal Historielag

Jump to: navigation, search

< Vaksdal Historielag | Bygdebøker for Vaksdal | Vaksdal bygdebok band I | Bruvik sokn innhald


Jamne

Gardstunet på Jamne ligg ca. 70 m.o.h. og nord for Vaksdalselva. Tettstadnamnet Vaksdal omfattar i dag gardane Vaksdal og Jamne. Vaksdalselva, som renn gjennom tettstaden er grensa mellom Vaksdal og Jamne, kalla ”Jamnesio” og ”Vaksdalsio”. Utviklinga på Vaksdal medførte eit behov for tufter og mykje av Jamne vart utbygd.

Vaksdal sjukeheim ligg på Jamne.

Mange av busette seg på Jamne. I bygdeboka er derfor garden delt i tre bolkar, gardssoge, eigarliste og ættesoge.

Gardssoge, opplysningar om garden og dei einskilde gardsbruk.

Eigarliste bnr. 13-254. Liste over utskilde bruk, som hustufter o.l.

Ættesoge for Vaksdal og Jamne, ei oversikt over huslydar som ikkje har direkte tilknyting til garden.


© Vaksdal Historielag, Postboks 205, 5721 Dalekvam, e-post: bygdebok@vaksdalhistorielag.org
Ansvarleg redaktør Rolf Erik Veka.

© Formgjevar og teknisk ansvarleg Rolf Erik Veka.
Personlege verktøy