Jamne Eigarliste

Frå Vaksdal Historielag

Jump to: navigation, search

< Vaksdal Historielag | Bygdebøker for Vaksdal | Vaksdal bygdebok band I | Bruvik sokn innhald | Jamne


JAMNE BNR. 13-5254

Eigarliste


Bnr. Skyld Skylddelt Bruksnamn Grunnboksheimel Tinglyst
13 0,01 1881 Frå eigaren av bnr. 12 til
Gerdt Meyer 1881
A/S Gerdt Meyer 1915
Den Norske Stat 1919
A/S Vaksdal Mølle 1956
14 0,01 1883 Frå eigaren av bnr. 12 til
Anders Monsson Jamne 1883
Arthur Nilsson Skreien 1946
15 0,01 1880 Frå eigaren av bnr. 12 til
Salomon Andersen 1880
Johannes A. Vaksdal 1907
Myrtle og Arthur J. Vaksdal 1948
16 0,01 1887 Frå eigaren av bnr. 1 til
Gerdt Meyer 1887
A/S Gerdt Meyer 1915
Den Norske Stat 1919
A/S Vaksdal Mølle 1956
17 0,01 1887 Solnes til- Eigaren av bnr. 7
legg I Gerdt Meyer
A/S Gerdt Meyer 1915
Den Norske Stat 1919
Sigvart Faugstad og
Egil H. Jacobsen 1954
18 0,01 1891 Bakkely Frå eigaren av bnr. 7 til
Karl Bergesen 1891
Odd Meringen 1930
Erna Meringen 1936
Svanhild Sæbø 1950
Georg Melcher 1952
19 0,01 1893 Frå eigaren av bnr. 12 til
Johan Nilsson Høyseter 1895
Enkja Marta Høyseter i
uskift bu 1935
Johan Høyseter 1957
20 0,01 1895 Frå eigaren av bnr. 12 til
Ole Pedersson Nord 1900
Ole Olsson Nord 1946
All Martin Pedersson Nord 1970
21 0,01 1895 Frå eigaren av bnr. 1 til
Tørres Knutsen ca. 1900
Vaksdal Kooperative Handelslag 1914
22 0,01 1895 Frå eigaren av bnr. 1 til
Amund Larsson Haugen
Anna A. Vestrheim
Anton Vestrheim
Helga og Bjørn Brørvik 1976
23 0,01 1896 Frå eigaren av bnr. 1 til
Haldor Olsson Sæterdal ca. 1900
Johannes A. Seim 1916
Enkja Synneva Seim i
uskift bu 1949
24 0,01 1897 Frå eigaren av bnr. 7 til
Ole Olsson Bratland 1908
Enkja Thea Andrine Bratland 1929
Anfinn Trettenes 1955
25 0,01 1898 Frå eigaren av bnr. 12 tit
Einar Monsson Strømme 1900
Nils J. Hesjedal 1932
Knut Nilsson Hesjedal 1957
26 0,01 1898 Frå eigaren av bnr. 1 til
Gerdt Meyer 1898
A/S Gerdt Meyer 1915
Den Norske Stat 1919
A/S Vaksdal Mølle 1956
27 0,01. 1898 Frå eigaren av bnr. 1 til
Gerdt Meyer 1898
A/S Gerdt Meyer 1915
Den Norske Stat 1919
A/S Vaksdal Mølle 1956
28 0,01 1901 Trollkjelen Frå eigaren av bnr. 1 til
Gerdt Meyer 1901
A/S Gerdt Meyer 1915
Den Norske Stat 1919
A/S Vaksdal Mølle 1956
29 0,03 1903 Bakketun Frå eigaren av bnr. 12 til
Jakob Nilsson Lone 1903
Samanføyning av bnr. 29,
59 og 101 1932
Anders Ulveraker 1933
uskift bu
Enkja Ingeborg Ulveraker i 1967
Jakob Andersson Ulveraker 1970
30 0,42 1903 Solbakken Frå eigaren av bnr. 12 til
Andreas Jakobsson Aldal 1903
Bergljot Hansen 1956
31 0,01 1903 Centralen Frå eigaren av bnr. 21 til
A/S Vaksdals Forbruks-
forening 1903
Vaksdal Kooperative Handels-
Iag 1914
32 0,01 1903 Nordheim Frå eigaren av bnr. 7 til
Ole Johannesson Fossdal 1903
Enkja Synneva Johannesdtr.
Fossdal i uskift bu 1942
Johannes Oliver Olsson
Fossdal 1970
33 0,01 1904 Frydenlund Frå eigaren av bnr. 30 til
Haldor Olsson Sæterdal 1904
Johannes A. Seim 1916
Enkja Synneva Seim i uskift
bu 1949
34 0,01 1907 Oppheim Frå eigaren av bnr. 12 tit
Ole Olsson Blomdal 1907
Olav Olsson Blomdal 1946
35 0,01 1907 Oppseth Frå eigaren av bnr. 1 til
Nils Nilsson Jamne 1907
Nils Andreas Nilsson Jamne 1948
Marit Jamne og Nils A. Jamne 1971
36 0,05 1908 Brekke Frå eigaren av bnr. 30 til
Mons M. Njåstad 1913
K are Njåstad 1951
37 0,01 1908 Ekhaugen Frå eigaren av bnr. 7 tit
Olav A. Ekanger 1908
Fetter Olsen og
Anders E. Hermundsdal 19I9
Enkja Marta Hermundsdal i
uskift bu 1971
Klara Melcher 1973
38 0,01 1908 Labyrinten Frå eigaren av bnr. I til
Odd Meringen 1908
Enkja Amanda Meringen i
uskift bu 1942
39 0,02 1908 Frydenlund Frå eigaren av bnr. 30 til
Haldor Olsson Sæterdal 1908
Anna Bakke 1952
John Knutsen 1952
40 0,04 1908 Nedrebø Frå eigaren av bnr. 30 til
Johannes Jonsson Bruvik d.e. 1908
Jon Johannesson Bruvik 1910
og Johanna Johannesdtr.
Bruvik
Johan Christoffer Wiese 1928
Petter Larsen v/verje 1928
Hans T. Larsen
Håkon Vatle 1931
Alfred Andersen Tvedt 1943
Olav Knutsen 1948
41 0,03 1908 Alvheim Frå eigaren av bnr. 30 til
Johannes Sjursson Olsnes 1908
Sverre Nilsen f. 1902 1932
Alfred Tvedt f. 1892 1936
Henrik Nord 1938
Enkja Synnøve Nord i 1956
uskift bu
Gerda Davidsen 1961
42 0,05 1908 Fredheim Frå eigaren av bnr. 30 til
Tomas Rasmusson Jamne 1908
Rikard Konrad Rasmussen 1925
Olav Rasmussen 1974
43 0,01 1909 Vestrheim Frå eigaren av bnr. 7 til
Johannes Haldorsson Dale 1909
Haldor Johannesson Dale 1923
Brita Eriksdtr. Dale 1934
Synnøve og Rasin Salte 1956
Marie Herfindal 1961
Mary og Georg Bakke 1963
Johannes Oliversson Her- 1966
findal
44 0,01 1909 Lund Frå eigaren av bnr. 23 og
33 til Mons M. Fjæreide 1909
Sivert Knutsen ca. 1909
John Knutsen 1949
45 0,03 1910 Mynthaugen Frå eigaren av bnr. 1 til
Bruvik Soknekommune 1936
46 0,03 1911 Solvang Frå eigaren av bnr. 7 til
Olai Nilsson Skreien 1911
Nils Olai Nilsson Jamne 1918
Samanføyd med bnr. 91 og 92 1934
47 0,02 7912. Solvang Frå eigaren av bnr. 7 til
Edvard Olai Pedersson Bruvik 1913
Enkja Brita Bruvik i uskift bu 1949
Birgit Nordby 1954
Else Berit Elholm 1969
48 0,02 1913 Brekke Frå eigaren av bnr. 30 til
Mons M. Njåstad 1913
Kane Njåstad 1951
49 0,01 1913 Roheim I Frå eigaren av bnr. 7 til
Johannes Knutsen 1913
Erling og Torlaug Hisdal 1951
50 0,02 1913 Solhaug Frå eigaren av bnr. 12 til
Anders Nilsson Helle 1913
Johannes Andersson Helle 1950
51 0,01 1916 Solvang Frå eigaren av bnr. 7 til
Mikkel Olsson Herfindal 1916
Enkja Marta Herfindal i 1930
uskift bu
Skøyte frå medarvingar til 1975
Obert Herfindal
52 0,01 1917 Oppset Frå eigaren av bnr. 1 til
Nils Nilsson Jamne 1921
Nils Andreas Nilsson Jamne 1948
Nils A. Jamne og Marit Jamne 1971
53 0,01 1917 Solly Eigaren av bnr. 1, Nils
Nilsson Jamne har heimel 1917
Johan Høyseter 1957
54 0,01 1917 Roheim Frå eigaren av bnr. 1 til
Johannes K. Vaksdal 1952
Erling Hisdal 1952
55 0,01 1917 Brudlaups- Frå eigaren av bnr. I til
haugen Robert William Kalvåg 1917
Edvard Olai Bruvik 1929
Enkja Brita Bruvik 1949
Birgit Nordby 1954
56 0,01 1917 Høyskarvet Skilt Frå bnr. 7
heimel har Ole J. Fossdal, 1949
Jakob Olsnes, IngoIf og
Astrid Faugstad, Jon og Ingeborg
Hanevik, Arthur og
Myrtle Vaksdal
57 0,01 1918 Smedstrand Frå eigaren av bnr. 12 til
Mons Andersson Jamne 1924
Magda Johannesdtr. Jamne 1957
58 0,04 1919 Solheim Frå eigaren av bnr. 30 til
Anton Jakobsson Hanevik 1923
John Hanevik 1958
59 Dette bnr. var samanføyd
med bnr. 29 i 1932.
60 0,01 1919 Skansen Frå bnr. 51. til
Bruvik Arbeiderparti 1920
Vaksdal Arbeiderparti
Vaksdal Frisindede Ungdomslag
Vaksdal Musikklag
Vaksdal Skilag 1928
61 0,01 1919 Nordvik Frå eigaren av bnr. 55 til
Johannes Haldorsson Dale 1919
Brita Eriksdtr. Dale 1945
Olav S. Bruvik 1957
Samanføyd med bnr. 128,
sletta 1957
62 0,01 1920 Trudvang Frå eigaren av bnr. 7 til
Jakob Andreas Olsnes
Selma Olsnes ca.1938
Astrid og Ole Olsnes
63 0,01 1920 Lysheim Heimel har eigaren av bnr. 7.
Obert Herfindal 1975
64 0,01 1922 Solnes Bruvik Soknekommune 1926
Lauritz Skorpen 1972
65 0,01 1922 Nordberg Sjur Nilsson Høysæter 1922
Bruvik herad 1933
Karl O. Skulstad 1934
Lyder Andreas Skulstad,
Annfinn Bertin Skulstad,
Oliva Konstanse Rasmussen,
Konrad Johan Skulstad,
Johannes Bertin Skulstad,
Alf Emil Skulstad,
Laila Svanga 1974
66 0,01 1922 Skogholt Frå eigaren av bnr. 7 til
Ole Johan Ulevik 1922
Knut O. Ulevik 1950
Ole Kristian Ulevik ca.1970
67 0,01 1922 Nyheim Frå eigaren av bnr. 7 til
Mikkel H. Kjøndal 1922
Enkja Karl Kjøndal i uskift bu 1926
Ole Johannesson Fossdal 1942
68 0,01 1922 Sollid Frå eigaren av bnr. 7 til
Sigurd Magnesson Bruvik 1922
Olav Bruvik 1969
69 0,01 1922 Elverum Frå eigaren av bnr. 12 til
Nils Olai Sjursson Olsnes 1948
Sigvald Martin Olsnes 1964
70 0,01 1922 Brattbrekken Frå eigaren av bnr. 30 til
Vaksdal Kooperative Handels-
lag 1923
71 0,01 1923 Nordal Frå eigaren av bnr. 55 til
Mons Andersson Jamne 1923
Magda Jamne 1957
72 0,01 1923 Vonheim Frå eigaren av bnr. 55 til
Elias Hagebø 1925
Anfin Hagebø 1964
73 0,02 1923 Solhaug Frå eigaren av bnr. 12 til
Olai Monsson Bruvik 1941
Magnus O. Bruvik 1954
74 0,01 1923 Nordals Frå eigaren av bnr. 65 til
tillegg Mons Andersson Jamne 1924
Magda Jamne 1957
75 0,01 1923 Sunds- Frå eigaren av bnr. 71 til
bakk Aasta Knutsen 1941
Kristian Nordby I946
Enkja Bergit Nordby i
uskift bu 1975
Harald Brekke 1975
76 0,01 1923 Sundsbakks Frå eigaren av bnr. 55 til
tillegg 1 Aasta Knutsen 1941
Kristian Nordby 1946
Enkja Bergit Nordby i
uskift bu 1975
Harald Brekke 1975
77 0,01 1923 Sundsbakks Frå eigaren av bnr. 54 til
tillegg 11 Aasta Knutsen 1941
Kristian Nordby 1946
Enkja Bergit Nordby i
uskift bu 1975
Harald Brekke 1975
78 0,01 1923 Fagernes Frå eigaren av bnr. 55 til
Bruvik Soknekommune 1924
79 0,01 1923 Hesteskarvet Frå eigaren av bnr. 55 til
Nils Olai Nilsson Jamne 1927
80 0,01 1923 Hønsehaugen Frå eigaren av bnr. 55 til
Haldor Johannesson Dale 1923
Brita Eriksdtr. Dale 1945
Synnøve og Rasin Salte 1956
Marie Herfindal 1961
Mary Bakke og Georg Bakke 1963
Johannes Oliversson Herfindal 1966
81 0,01 1923 Kringsjå Frå eigaren av bnr. 7 til
Henrik Moe 1924
Theodor Ibenhart Moe 1938
Enkja Kathinka Moe i


1973
uskift bu
Harry Andreas Moe 1974
82 0,01 1923 Blomster- Frå eigaren av bnr. 59 til
bakken Aksel Jakobsson Hanevik 1926
Enkja Sofie Hanevik


1953
i uskift bu
David og Brynhild Fossmark 1960
Enkja Brynhild Fossmark

eineeigar

1969
83 0,01 1924 Oppheims Frå eigaren av bnr. 12 til
tillegg Ole O. Blomdal 1946
Olav Olsson Blomdal 1946
84 0,01 1925 Austheim Frå eigaren av bnr. 7 til
Lewis Nilsson Bolstad 1926
Albert Eriksson Vaksdal 1933
Edith Andersen og Astrid


1974
Eriksen
85 0,01 1926 Sollid Frå eigaren av bnr. 55 til
Alfred Olsson Skulstad 1926
86 0,01 1926 Liarlund Frå eigaren av bnr. 7 til
Kornelius Johan Johnsen Vik 1926
Ole Johnsen 1947
Nils Oddvar Johnsen 1972
87 0,01 1928 Vestrheim Frå eigaren av bnr. 7 til
tillegg Haldor Dale 1928
Samanføyd
med bnr. 43
88 0,01 1928 Nordtun Frå eigaren av bnr. 43 til
Ole Larsson Vaksdal 1928
Ingvald Larsen 1949
89 0,04 1928 Solgård Frå eigaren av bnr. 30 til
Olav Hansen 1928
Enkja Bergljot Hansen i
uskift bu 1956
90 0,01 1928 Elvebakken Frå eigaren av bnr. 12 til
Johan Kalvåg 1948
91 0,01 1929 Solvangs Frå eigaren av bnr. 7 til
tillegg 1 Nils Olai Jamne 1934
92 0,01 1929 Solvangs Frå eigaren av bnr. 7 til
tillegg 2 Nils Olai Jamne 1934
1934 Brn. 46, 91
og 92
samanføyd
93 0,01 1929 Vang Frå eigaren av bnr. 55 til
Bernhard S. Olsnes 1929
Alf Martin Olsnes 1975
94 0,01 1929 Fjellhaug Frå eigaren av bnr. 55 til
Johannes Nilsson Trettenes ca. 1929
Bernhard Trettenes 1947
95 0,01 1929 Fjellheim Frå eigaren av bnr. 7 til
Thea Bratland 1951
Anfin Trettenes 1955
96 0,01 1930 Bakkelys Frå eigaren av bnr. 30 til
tillegg Odd Meringen
Enkja Amanda Meringen i
uskift bu 1942
Marta Meringen 1968
97 0,09 1930 Maritvoll Frå eigaren av bnr. 1 til
Olav Wilhelm Kalvåg 1930
Enkja Marta Kalvåg i
uskift bu 1951
Bruvik Herad 1954
98 0,06 1931 Brattheim Frå eigaren av bnr. 1 til
Ole Johnsen 1930
Thomas O. Johnsen 1957
99 0,05 1930 Soltun Frå eigaren av bnr, 1 til
Johan J. Skreien 1930
Enkja Agate Skreien i
uskift bu 1959
Arthur N. Skreien 197I
100 0,01 1931 Framnes Frå eigaren av bnr. 22 til
Ole Andreas O. Olsnes 1934
Alice Andrea Olsnes og 1941
Alfred Trygve Olsnes
101 0,01 1931 Høgheim Frå eigaren av bnr. 1 til
Haldor Akselberg 1932
Nils Olsson Sæterdal 1938
Enkja Amanda Sæterdal i 1957
uskift bu
Osvald N. Sæterdal 1965
102 0,01 1931 Bakketuns Frå eigaren av bnr. 12 til
tillegg Jakob Lohne
1932 Samanføyd
med bnr. 29
og 59
103 0,01 1933 Kroken Frå eigaren av bnr. 18 til
Olav Meringen og Karl 1933
Bergesen
Karl Bergesen eineeigar 1939
Olav Meringen 1946
Svanhild Sæbøe f. 1904 1950
Georg Melcher 1952
104 0,01 1933 Litun Frå eigaren av bnr. 7 til
Henrik Gundersen 1934
105 0,01 1934 Nordheims Eigaren av bnr. 7, Ole
tillegg Johannesson Fossdal, har 1934
heimel
Enkja Synnøve Fossdal i
uskift bu 1942
Johannes Oliver Fossdal 1957
106 0,01 1934 Solvangs Eigaren av bnr. 7 har
tillegg heimel 1934
107 0,01 1935 Lunheim Frå eigaren av bnr. 55 til
Klara Mathilde og ingvald 1935
Nilsen
108 0,01 1936 Frå eigaren av bnr. 55 til
Willy Sturtzel og Fridtjof
Sturtzel
Enkja Svanhild Stürtzel i 1937
uskift bu 1957
Anfin Knutsen 1965
109 0,02 1936 Borg Frå eigaren av bnr. 7 til
Bruvik Sparebank 1936
110 0,01 1936 Høgheims Frå eigaren av bnr. 7 til
tillegg Haldor Akselberg
1938. Samanføyd
med bnr. 101
111 0,02 1936 Kvile Frå eigaren av bnr. 1
til Johanna Olsen 1936
Ragnhild og Georg Nikolai
Larsen 1962
112 0,02 1936 Sjøtun Frå eigaren av bnr. 7 til
A/S Kornindustri 1936
Einar Cook 1940
Erling Krage og Jacob
Berstad 1941
113 0,02 1936 Soltuft Frå eigaren av bnr. 1 til
Ole K. Hope 1937
114 0,07 1937 Bråttun Frå eigaren av bnr. 30 til
Anton Eikum f. 1911 1937
115 0,1 1937 Bakketuns Eigaren av bnr, 1
tillegg H. O. Tønjum har heimel 1937
Håkon Tønjum, Bjarne
Tønjum og Ingeborg Tønjum
Spangelo har heimel som
arvingar etter H. O. Tønjum
116 0,02 1938 Fredly Frå eigaren av bnr. 1 til
Kristian Hausvik 1938
Arnhild Bergljot Nancy
Hausvik f. Thomassen 1941
117 0,03 1939 Utsyn Frå eigaren av bnr. 1 til
Olav N. Olsnes 1940
118 0,01 1941 Helletun Frå eigaren av bnr. 7 til

Johannes Nilsson Helle og

kona Henriette 1942
Erling Helle 1970
119 0,01 1942 Sjøtun Frå eigaren av bnr. 7 til
Erling M. Krage og Jacob L.
Berstad 1958
120 0,01 1943 Bergheim Frå eigaren av bnr. 108 til
Willy og Fridtjof Sturtzel 1937
Fridtjof Sturtzel eineeigar
Enkja Marie Sturtzel i uskift 1950
bu
Alfrida Stürtzel og Ivar 1970
Sürtzel 1970
121 0,01 1946 Knatten Frå eigaren av bnr. 7 til
Erling Krage og Jacob L.
Berstad 1948
Norsk Kontormøbelfabrikk A/S 1953
122 0,03 1947 Askhaugen Frå eigaren av bnr. 1 til
ervingane etter
H. O. Tønjum: Bjarne Tønjum
Håkon Tønjum, Ingeborg Spangelo 1947
Harald Møller Trulsen 1947
123 0,02 1947 Olsvold Frå eigaren av bnr. 12 til
Kari og Olav O. Blomdal 1948
Ole Johannes Blomdal 1968
124 0,02 1947 Garatun Frå eigaren av bnr. 12 til

Hal dis Jamne og

Marta Jamne 1948
125 0,01 1947 Nordstrand Frå eigaren av bnr. 7 til
Herman Litangen 1947
126 0,01 1948 Utsiktens


Frå eigaren av bnr. I til


tillegg Bjarne Tønjum, Håkon Tønjum
og Ingeborg Spangelo 1948
Johannes A. Vaksdal 1948
Myrtle og Arthur J. Vaksdal 1948
127 0,01 1948 Nesheim Frå eigaren av bnr. 7 til
Gerhard Faugstad 1948
128 0,01 1948 Sjølyst Frå eigaren av bnr. 80 til
Olav S. Bruvik 1948
Samanføyd med bnr. 61 1957
129 0,01 1948 Ekhaugs Frå eigaren av bnr. 7 til
tillegg Marta og Anders Hermundsdal 1948
130 0,01 1949 Indrebø Frå eigaren av bnr. 7 til
Hilma og Oddmund Faugstad 1949
131 0,01 1949 Fjellheims Frå eigaren av bnr. 1 til
tillegg Thea Andrine Bratland 1949
Anfin Trettenes 1955
132 0,01 1950 Solly Frå eigaren av bnr. 1 til
tillegg Marta J. Høyseter 1950
Marta J. Høyseters arvingar 1957
Johan Høyseter 1957
133 0,01 1950 Utsiktens Frå eigaren av bnr. 1 til
tillegg Arthur J. Vaksdal I950
134 0,01 1950 Solbakkens Frå eigaren av bnr. 1 til
tillegg Arhur Skreien 1950
135 0,06 1950 Frå eigaren av bnr. 1 til
Magnus Halland 1950
136 0,06 1950 Livtun Frå eigaren av bnr. 1 til
Thomas N. Thomassen 1950
137 0,04 1950 Brekketun Frå eigaren av bnr. 1 til
Anton Johannesen 1950
138 0,02 1950 Leirbakken Frå eigaren av bnr. 1 til
Johannes Namdal 1950
139 0,05 1950 Rosendal Frå eigaren av bnr. 1 til
John A. Fossmark 1950
140 0,01 1950 Bakkebo Frå eigaren av bnr. 1 til
Vaksdal Helselag 1950
Sigfred Olsnes 1965
141 0,04 1950 Nyborg Frå eigaren av bnr. 1 til
Olav O. Olsnes 1950
142 0,04 1950 Nytun Frå eigaren av bnr. 1 til
Alfred Herfindal 1950
143 0,04 1950 Åsvang Frå eigaren av bnr. 1 til
Knut Berge 1950
144 0,04 1950 Sandvoll Frå eigar av bnr. 1 til
Wilhelm Melcher 1950
145 0,04 1950 Tryggheim Frå eigaren av bnr. 1 til
Trygve Hvidsten 1950
146 0,05 1950 Grovheim Frå eigaren av bnr. 1 til
Ingolf Faugstad 1950
147 0,03 1950 Heimly Frå eigaren av bnr. 1 til
Edvard Hvidsten 1950
148 0,03 1950 Seimsvang Frå eigaren av bnr. 1 til
Vaksdal Kooperative
HandeIslag 1950
149 0,03 1950 Sylverbakke Frå eigaren av bnr. 1 til
Edvard Hermunsdal 1950
150 0,01 1950 Nedrebøs Frå eigaren av bnr. 1 til
tillegg Olav Knutsen 1950
151 0,01 1950 Trudvangs Frå eigaren av bnr. 7 til
tillegg Astrid og Ole J. Olsnes 1950
152 0,01 1951 Lihaug Frå eigaren av bnr. 1 til
Anton Mellesdal 1950
153 0,01 1951 Jappen Frå eigaren av bnr. 1 til
Norsk Kontormøbelfabrikk A/S 1951
154 0,01 1951 Trollheien Frå eigaren av bnr. 1 til
Ivar Ersland 1951
155 0,01 1951 Triangel Frå eigaren av bnr. I til
Nils Hesjedal 1951
Knut N. Hesjedal 1957
156 0,01 1951 Oppsets Frå eigaren av bnr. 1 til
tillegg Andreas N. Jamne 1951
Marit Jamne og Nils A. Jamne 1971
157 0,03 1952 Tretteteig Frå eigaren av bnr. 1 til
Johannes M. O. Fossdal 1952
Vaksdal Kommune 1971
Samanføyd med bnr. 216 1971
158 0,01 1952 Solhaugens Frå eigaren av bnr. 12 til
tillegg Johannes A. Helle 1952
159 0,01 1953 Bergrabben Frå eigaren av bnr. 1 til
Ivar Stürtzel 1953
Jacob Hansen 1960
160 0,01 1953 Dalebu Frå eigaren av bnr. 1 til
Johan Dale 1953
Trygve Faugstad 1957
161 0,01 1953 Haugtun Frå eigaren av bnr.til
Arthur Hansen 1953
162 0,01 1953 Knausen Frå eigaren av bnr. 1 til
Nils Th. Sæterdal 1953
Leif N. Sæterdal 1975
163 0,01 1953 Fagerbakke Frå eigaren av bnr. 1 til
Bernhard Clausen 1953
Inge Bjørsvik 1970
164 0,01 1952 Heimen Frå eigaren av bnr. 1 til
Trygve Urenhaug 1953
165 0,01 1953 Grønnestølen Frå eigaren av bnr. 1 til
Henrik Rønhovde 1953
Jørgen Jørgensen 1954
Klara og Edvard K. Larsen 1964
166 0,01 1953 Liheim Frå eigaren av bnr. 1 til
Henry Hansen 1953
167 0,01 1953 Borgheim Frå eigaren av bnr. 71 til
Adolf Løtvedt 1953
168 0,01 1953 Kråheim Frå eigaren av bnr. 71 til
Ole Krogsrud 1953
169 0,01 1954 Austheim Frå eigaren av bnr. 7 til
tillegg Albert Eriksson Vaksdal 1954
Edith Anderssen og
Astrid Eriksen 1974
170 0,01 1954 Bakkely Frå eigaren av brn. 96 til
tillegg II Georg Melcher 1954
171 0,01 1954 Solnes Frå eigaren av bnr. 16 til
tillegg II Sigvart Faugstad og
Egli H. Jakobsen
172 0,01 1954 Strandheim Frå bnr. 22 til
Alex Kjesæth 1954
Enkja Borghild Kjesæth i
uskift bu 1965
173 0,01 1955 Liset Frå eigaren av bnr. 1 til
Odd Gundersen 1955
174 0,01 1955 Bergheim Frå eigaren av bnr. 1 til
Alfred Eide 1955
175 0,01 1955 Opheim Frå eigaren av bnr. 1 til
Steingrim Opheim 1955
176 0,03 1955 Seimsvang Frå eigaren av bnr. 1 til
tillegg Vaksdal Kooperative
Handelslag 1955
177 0,01 1955 Sylver- Frå eigaren av bnr. 1 til
bakkes


Edvard Hermundsdal 1955
tillegg
178 0,01 1955 Borgheims Frå eigaren av bnr. 7 til
tillegg Adolf Løtvedt 1955
179 0,01 1956 Bergly Frå eigaren av bnr. 1 til
Bendik Amundsen 1956
180 0,01 1956 Rogntun Frå eigaren av bnr. 1 til
Odd Erstad 1956
181 0,01 1956 Bergeng Frå eigaren av bnr. 1 til
Kare Skage 1956
Sigurd Skage 1972
182 0,01 1956 Åsli Frå eigaren av bnr. 1 til
Karl Johan Jensen 1956
183 0,01 1957 Lihaug Frå eigaren av bnr. 1 til
Gunvald Løtvedt 1957
184 0,01 1958 Breida- Frå eigaren av bnr. 1 til
blikk Kjell Hanevik 1958
185 0,01 1958 Solås Frå eigaren av bnr. 1 til
Aksel D. Larsen 1958
186 0,01 1958 Steinsbo Frå eigaren av bnr. 1 til
Olav Steinsbø 1958
187 0,01 1958 Bratt- Frå eigaren av bnr. 96 til
brekken Vaksdal Kooperative
tillegg Handelslag 1958
188 0,01 1959 Fjellborg Frå eigaren av bnr. 1 til
Birger Knutsen 1959
189 0,01 1959 Geithuagen Frå eigaren av bnr. 1 til
Mons Myren 1959
190 0,01 1960 Berlebu Frå eigaren av bnr. 1 til
Victor Furubotn 1960
191 0,01 1962 Fagernes Frå eigarane av bnr. 9 til
tillegg Bruvik Kommune 1962
Lauritz Skorpen 1972
192 0,01 1962 Framnes Frå eigaren av bnr. 64 til
tillegg Alice og Trygve Olsnes 1962
193 0,01 1963 Automat- Frå eigaren av bnr. 7 til
kiosk Telegrafverket 1962
194 0,01 1964 Brakabu Frå eigaren av bnr. 1 til
Knut E. Knutsen 1964
195 0,01 1964 Høgheims Frå eigaren av bnr. I til
tillegg Amanda Sæterdal 1964
Ovald Sæterdal 1965
196 0,01 1964 Trudvang Frå eigaren av bnr. 7 til
tillegg II Ole J. Olsnes 1964
197 0,01 1965 Bjørnetun Frå eigaren av bnr. 1 til
Bjørn Thom 1965
198 0,01 1965 Melsilo Frå eigaren av bnr. 1 til
Lasteplass A/S Vaksdal Mølle 1969
Samanføyd med bnr. 3 og
sletta av grunnboka 1975
199 0,01 1965 Melsilo Frå eigaren av bnr. 1 til
vei A/S Vaksdal Mølle 1969
Samanføyd med bnr. 3 og
sletta av grunnboka 1975
200 0,01 1965 Høgheim Frå eigaren av bnr. 1 til
Nils M. Helle 1966
201 0,01 1965 Fjelltøl Frå eigaren av bnr. 1 til
Arvid Henriksen 1966
202 0,01 1965 Elsero Frå eigaren av bnr I til
Leif E. Jørgensen 1967
203 0,01 1965 Brattlia Frå eigaren av bnr. 1 til
Frank Krogsrud 1966
204 0,01 1965 Nyheim Frå eigaren av bnr. 1 til
Johannes Nyheim 1967
205 0,01 1965 Utsyn Frå eigaren av bnr. 1 til
All Rønhovde 1966
206 0,01 1965 Eineli Frå eigaren av bnr. 1 til
Gunvor og Olav Kasa 1966
Vaksdal Mølle A/S 1971
207 0,01 1967 Kvilestad Frå eigaren av bnr. 7 til
Vaksdal Kommune 1967
208 0,01 I967 Knappen Frå eigaren av bnr. 1 til
Oddvar Hope 1968
209 0,01 1968 Garasje Frå eigaren av bnr. 1 til
Flordalen Alfred Eide 1971
nr. 1
210 0,01 1969 Brattelia Heimel har eigaren av bnr. 1
tillegg Vaksdal Kommune
211 0,01 1969 Bekkefaret Frå eigaren av bnr. 7 til
Roald Utskott 1970
212 0,01 1969 Lynghaugen Frå eigaren av bnr. 7 til
Per Faugstad 1970
213 0,01 1969 Flordals- Frå eigaren av bnr. 7 til
vegen Vaksdal Kommune 1970
214 0,01 1969 Liatun Frå eigaren av bnr. 1 til
Ottar Tefre 1970
215 0,01 1970 Lunheim Frå eigaren av bnr. 1,
tillegg '2, 7,8og12til
Ingvald Larsen 1971
Ingvald N. Sæterdal 1973
216 0,03 1970 Flordalen Frå eigaren av bnr. 7 til
Vaksdal Kommune 1971
Samanføyd med bnr. 157
217 0,01 1971 Garasje Frå eigaren av bnr. 1 til
Flordalen II Arthur Hansen 1971
218 0,01 1971 Garasje Frå eigaren av bnr. 1 til
Flordalen 111 Trygve Urhaug 1971
219 0,01 1971 Garasje Frå eigaren av bnr. 1 til
Flordalen IV Ivar .Ersland 1973
220 0,01 1971 Snuplassen I Frå eigaren av bnr. 17 til
Frank Krogsrud
221 0,01 1971 Snuplassen Heimel har eigaren av bnr.
II 202, Leif E. Jørgensen
222 0,01 1972 Dagali Frå eigaren av bnr. 216 til
Dagfinn Ulevik 1973
223 0,01 1972 Skarvatun Frå eigaren av bnr. 216
til Nils A. Helle 1972
224 0,01 1972 Flordalen I Frå eigaren av bnr. 216
Karl Søderberg 1974
225 0,01 1972 Flordalen II Frå eigaren av bnr. 216 til
Sverre Lindø 1973
226 0,01. 1972 Flordalen Frå eigaren av bnr. 1 til
II a Sverre Lindø 1973
227 0,01 1972 Flordalen Frå eigaren av bnr. 216 til
III Knut Stamneshagen 1973
228 0,01 1972 Flordalen Frå eigaren av bnr. 1 til
IIIa Knut Stamneshagen 1973
229 0,01 1972 Flordalen Heimel har eigaren av
IV bnr.216, Vaksdal Kommune
230 0,01 1972 Flordalen Heimel har eigaren av bnr. 1
IV a Vaksdal Kommune
231 0,01 1972 Flordalen Frå eigaren av bnr. 216 dl
V Reidar Herfindal 1973
232 0,01 1972 Flordalen Frå eigaren av bnr. 1 til
V a Reidar Herfindal 1973
233 0,01 1972 Flordalen Frå eigaren av bnr. 216 til
VI Johnny Eide 1972
234 0,01 1972 Flordalen Frå eigaren av bnr. 3 til
VI a Johnny Eide 1972
235 0,01 1972 Flordalen Frå eigaren av bnr. 216 til
VII Einar Gundersen 1972
236 0,01 1972 Flordalen Frå eigaren av bnr. 216 til
IX Einar Amundsen 1973
237 0,01 1972 Flordalen Frå eigaren av bnr. 216 til
X Willy Halvorsen 1973
238 0,01 1972 Flordalen Frå eigaren av bnr. 216 til
XI Odd Knutsen 1972
239 0,01 1972 Flordalen Frå eigaren av bnr. 216 til
XII Erling Hagebø 1973
Vaksdal Kommune 1975
240 0,01 1972 Flordalen Frå eigaren av bnr. 216 til
XIII Oddvar Fossdal 1973
241 0,01 1972 Flordalen Eigaren av bnr. 216
XIV Vaksdal Kommune har heimel 1973
242 0,01 1972 Flordalen Frå eigaren av bnr. 216 til
XV Vaksdal Mølle A/S 1972
243 0,01 1972 Flordalen Frå eigaren av bnr. 216 til
XVII Vaksdal Mølle A/S 1972
244 0,01 1972 Flordalen Frå eigaren av bnr. 216 til
XVIII Helge Kalvåg 1973
245 0,01 1972 14agebu Frå eigaren av bnr. 72 til
Arvid Hagebø 1973
246 0,01 '1972 Sjønes Eigaren av bnr. 64
Lauritz Skorpen har heimel 1973
247 0,01 1972 Kvilehaug Frå eigaren av bnr. 12 til
Vaksdal Kommune 1972
248 0,01 1973 Garasje Frå eigaren av bnr. 1 tit
Flordalen 5 Trygve Faugstad 1973
249 0,01 1973 Garasje Frå eigaren av bnr. 1 til
Flordalen 6 Henry Hansen 1973
250 0,01 1973 Garasje Frå eigaren av bnr. I til
Flordalen 7 Odd Gundersen 1973
251 0,01 1973 Bjørkeli lira eigaren av bnr. 7 til
Kristian Hausvik 1974
252 0,01 1973 Nordstrand Frå eigaren av bnr. 7 til
tillegg Herman Litangen 1974
253 0,01 1974 Flordalen 1 a Frå eigaren av bnr. 7 til
Karl Søderberg 1974
254 0,01 1975 Var1i Eigaren av bnr. 7,
Johannes O. Fossdal har
heimel 1975

© Vaksdal Historielag, Postboks 205, 5721 Dalekvam, e-post: bygdebok@vaksdalhistorielag.org
Ansvarleg redaktør Rolf Erik Veka.

© Formgjevar og teknisk ansvarleg Rolf Erik Veka.
Personlege verktøy