Modalsboka

Frå Vaksdal Historielag

Jump to: navigation, search

< Vaksdal Historielag | Bygdebøker for Vaksdal


Bygdebok for Modalen herad innheld gards og ættesoge for 8 gardar i midtre del av Eksingedalen. Frå Høvik til Yksendalen.

Opplysningane er lagt ut med samtykke frå Modalen Sogenemnd.


Innhald

  • Høvik Hosanger gnr. 86, Vaksdal gnr. 54. (side 407-434)
  • Vetlejord Hosanger gnr. 87, Vaksdal gnr. 55. (side 435-456)
  • Nese Hosanger gnr. 88 Vaksdal gnr. 56. (side 457-479)
  • Flatekvål Hosanger gnr. 89, Vaksdal gnr. 57. (side 480-515)
  • Lavik Hosanger gnr. 90, Vaksdal gnr. 58. (side 516-552)
  • Lavikhaugen Hosanger gnr. 91, Vaksdal gnr. 59. (side 553-564)
  • Fjellanger Hosanger gnr. 92, Vaksdal gnr. 60. (side 565-580)
  • Yksendal Hosanger gnr. 93, Vaksdal gnr. 61. (side 581-598)© Vaksdal Historielag, Postboks 205, 5721 Dalekvam, e-post: bygdebok@vaksdalhistorielag.org
Ansvarleg redaktør Rolf Erik Veka.

© Formgjevar og teknisk ansvarleg Rolf Erik Veka.
Personlege verktøy