Vaksdal Eigarliste

Frå Vaksdal Historielag

Jump to: navigation, search

< Vaksdal Historielag | Bygdebøker for Vaksdal | Vaksdal bygdebok band I | Bruvik sokn innhald | Vaksdal


VAKSDAL BNR. 33-250

Eigarliste


Bnr. Skyld Skylddelt Bruksnamn Grunnboksheimel Tinglyst
33 0,01 1884 Frå eigaren av bnr. 28
Ingeborg Johannesdtr. 1908
Skifteskøyte frå dødsbuet
til Ingeborg og Oluf Mikael Amble
til A/S Vaksdal Mølle 1972
34 0,01 1894 Frå eigaren av bnr. 6
Nils Karlsen 1901
Den Norske Stat 1955
A/S Vaksdal Mølle 1956
Peder N. Rønhovde 1958
35 0,01 1895 Frå eigaren av bnr. 25
Vaksdal Idrettslag 1951
36 0,01 1898 Frå eigaren av bnr. 16
Einar Eriksson Vaksdal 1911
37 0,01 1898 Frå eigaren av bnr. 21
Einar Eriksson Vaksdal 1918
38 0,01 1899 Frå eigaren av bnr. 2
Den Norske Stat 1919
A/S Vaksdal Mølle 1956
39 0,01 1899 Frå eigaren av bnr. 5
Den Norske Stat 1919
A/S Vaksdal Mølle 1956
40 0,01 1899 Frå eigaren av bnr. 6
Den Norske Stat 1919
A/S Vaksdal Mølle 1956
41 0,00 1899 Frå eigaren av bnr. 12
Den Norske Stat 1919
A/S Vaksdal Mølle 1956
Bruket er no ein lut av bnr. 2
42 0,01 1899 Nygård Frå eigaren av bnr. 24
Den Norske Stat 1919
A/S Vaksdal Mølle 1956
43 0,08 1899 Salthølsfossane Frå eigarane av bnr. 2, 5, 6, 12,
16, 21, 24, 25, 28
Den Norske Stat 1919
A/S Vaksdal Mølle 1956
45 0,01 1899 Skoletomt Frå eigaren av bnr. 21
Bruvik Skulekommune 1900
Vaksdal Kommune 1965
46 0,01 1900 Brualeite Frå eigaren av bnr. 12
til Vaksdal Meieriinteressentskap
Sigvald Stamneshagen 1948
47 0,01 190I Frå eigaren av bnr. 5 til
Ole A. Faugstad og Ole L. Tangen
Ole A. Faugstad eineeigar 1902
Skøyte til Bernt Faugstad
frå medarvingar 1953
Enkja Anna Marie Faugstad
i uskift bu 1959
Mary Evelyn Aasen 1970
48 0,07 1900 Tolåsflåten Frå eigaren av bnr. 16
til Anders N. Sæterdal
Olav Tolås 1949
Enkja Borghild Tolås
i uskift bu 1964
49 0,10 1901 Tolåsen Frå eigaren av bnr. 25
til Anders N. Sæterdal
Olav Tolås 1949
Enkja Borghild Tolås
i uskift bu 1964
50 0,01 1901 Frå eigaren av bnr. 16
til Sjur Nilssen
Skifteskøyte til Alfred Fotland 1951
Enkja Karoline Fotland
i uskift bu 1955
Arthur Fotland 1956
Sverre Nilsen 1961
51 0,01 1903 Frå eigaren av bnr. 36


til Gert Meyer
Den Norske Stat 1919
A/S Vaksdal Mølle 1956
52 0,01 1904 Solheim Frå eigaren av bnr. 6
til Karl Steffensson Astvedt
Lars Nilsson Eide 1918
Enkja Brita Eide i uskift bu 1934
Skøyte frå arvingane
til Liv Fauske 1967
53 0,01 1905 Midttun Frå eigaren av bnr. 2
til Arne Johan Samuelsen
Johanna og Martin J. Trettenes. 1937
54 0 1905 Frå eigaren av bnr. 16
til Cecelia Kristina Nilsen
og Sverre Johan Nilsen
55 1905 Frå eigaren av bnr. 16 til
Cecelia Kristina Nilsen og
Svcrre Nilsen
56 0 1905 Frå eigaren av bnr. 21 til
Knut Nilscn 1880
57 0 1905 Frå eigaren av bnr. 28 til
Thomas Pedersen 1870
58 0 1905 Frå eigaren av bnr. 47 til
Ole Larsson Tangen 1902
59 0,02 1905 Nyborg Frå eigaren av bnr. 1
Johan Tangen 1931
60 0,01 1905 Fagerhaug Frå eigaren av bnr.1 til
Gert Meyer 1871
Ervingane etter Malene og
Ole A. Faugstad ved fråsegn
frå Sorenskrivaren 1953
Bernt Faugstad 1953
61 0,16 1905 Krekane Ole Knutsen
62 0 1905 Frå eigaren av bnr. 1 til
Gert Meyer 1871
Den Norske Stat v/Forsvars-
departementet ved fråsegn
v/Sorenskrivaren 1955
A/S Vaksdal Mølle 1956
63 0,01 1908 Betanien Frå eigaren av bnr. 28 til
Vaksdal Bedehus 1908
64 0,01 1909 Bakkeli Frå eigaren av bnr. 16 til
Ingeborg og Andreas Kalleklev
Leif Kalleklev 1949
65 0,01 1911 Frå eigaren av bnr. 16 til
Einar Eriksson Vaksdal 1911
66 0.02 1911 Kveldsro Frå eigaren av bnr. 5 til
Johan J. Løtvedt 1928
Enkja Randi Løtvedt i uskift bu 1952
Ruth Angeltvedt og Birgit Nylen 1970
67 0,01 1913 Vonheim Frå eigaren av bnr. 16
Trygve K. Tolås 1951
68 0,06 1913 Frå eigarene av bnr. 2, 7,
10, 12, 16, 17, 21, 22, 25,
28 og 31 til
Den Norske Stat 1919
A/S Vaksdal Mølle 1956
69 0,09 1913 Friborg Frå eigaren av bnr. 16 til
Anna Tørresen Bruvik Ros 1914
Einar Eriksen 1918
70 0,02 1913 Utsikten Frå eigaren av bnr. 28 til
Tørres Knutsen Vaksdal 1916
Anders T. Knutsen 1948
Enkja Agate Sigrid Tørresen
Knutsen 1958
71 0,01 1914 Hagatun Frå eigaren av bnr. 16 til
Fredrikke Fotlands dødsbu 1951
Alfred Fotland 1951
72 0,03 1914 Heimtun Frå eigaren av bnr. 1 til
Johannes Knutsson Ulevik 1916
Makeskifte med Staten 1922
Johannes J. Ulevik 1940
73 0,01 1914 Fagerhaug Frå eigaren av bnr. 1 til
Gert Meyer 1871
Ervingane etter Malene og
Ole A. Faugstad 1953
Bernt Faugstad 1953
( Bnr. 73 og 47 er samanføyd
Under felles bnr. 47)
74 0,01 1914 Friborg Frå eigaren av bnr. 16 til
Andreas Ros og kona Anna
Tørresdtr. 1915
Einar Eriksen 1918
75 0,01 1916 Bjørgheim Frå eigaren av bnr. 24 til
tidlegare
Fredheim
Karl Karlsen
Knut Hermundsdal 1951
76 Samanføyd Ole Eilefsen Vaksdal 1920
med bnr.15 Lars Eriksen 1921
1950 Edvard Larsen 1923
77 0,02 1920 Lilund Frå eigaren av bnr. 16 tiI
Kristian A. Vaksdal Tolås 1933
Enkja Annalblås i uskift bu 1972
78 0,02 1920 Groveteigen Frå eigaren av bnr.16 til
dødsbuet etter Anders J. Tolås 1949
Olav Tolås 1949
Enkja Borghild Tolås i uskift bu 1964
79 0,01 1930 Granli Frå eigaren av bnr. 24

til Andreas Magnussen

Enkja Oline Magnussen
Ole Magnussen 1974
80 0,01 1920 Bruheim Frå eigaren av bnr. 32 til
Makeskiftskøyte til
Johannes K. Ulevik 1922
Konrad Ulevik 1941
Reidar K. Ulevik 1970
81 0,31 1920 Solvang Frå eigaren av bnr. 2 til
Den Norske Stat 1921
A/S Vaksdal Mølle 1956
82 0,01 1920 Fredheim Frå eigaren av bnr. 28 til
Theodor Jacobsen 1932
83 0,01 1921 Bethel Frå eigaren av bnr. 2 til
Tomas Sjursson Vaksdal 1921
(1924)
84 0,01 1921 Nyheim Frå eigaren av bnr. 2 til
Sten Johannesson Sæterdal 1922
Bruvik kommune 1935
Karoline Nyheim 1949
85 0,01 1921 Samvirke Frå eigaren av bnr. 28 til
Vaksdal Kooperative Handelslag 1923
86 0,01 1922 Nyheim Frå eigaren av bnr. 2 til
tillegg Sten johannesson Sæterdal 1922
Bruvik kommune 1935
87 0,06 1922 Skansen Frå eigaren av bnr. 2 tif
Georg Pettersen 1922
Anna Pettersen 1933
Alf Erstad 1951
88 0,05 1922 Milon Frå eigaren av bnr. 2 til
Anders Knutsson Vaksdal 1922
Testamentsarving Knut Andreas
Knutsen .1969
89 0,06 1922 Hvidsten Frå eigaren av bnr. 2 til
Nils Hvidsten 1922
Vaksdal Trevarefabrikk 1926
Anders A. Faugstad 1929
Edvard Faugstad 1946
90 0,01 1922 Midttun Frå eigaren av bnr. 2 til
tillegg Arne Samuelsen 1937
Nils Frotveit 1937
91 0,05 1922 Heimkvil Frå eigaren av bnr. 2 til
Edvard Vaksdal 1922
Anders 0. Faugstad 1950
Enkja Amanda Elida Faugstad
i uskift bu 1967
92 0,04 1922 Vaksdals Frå eigaren av bnr. 81 til
Folkeskole Bruvik 1923
93 0,01 1923 Vonheims Frå eigaren av bnr. 16 til
tillegg Erik J. Gjerstad 1924
Trygve K. Tolås 1951
94 0,01 1923 Brortun Frå bnr. 28 til Johannes 0.
Herfindal og Ole Johan 0.
Herfindal 1950
Sigvald J. Herfindal 1950
95 0,01 1923 Opheim Fra eigaren av bnr. 16 til
Bård Knutsen 1938
Leofred Knutsen 1938
96 0,01 1923 Flatebø Frå eigaren av bnr. 16 til
Cecilia Kristiana Nilsen
og Sverre Johan Nilsen
Enevald Herfindal 1957
Jobannes 0. Bruvik 1957
97 0,01 1923 Grønlid Frå eigaren av bnr. 25 til
Nils Andersson Tolås 1940
Enkja Ågot Tolås i uskift bu 1957
Albert Tolås 1964
98 0,02 1923 Breidablikk Frå eigaren av bnr. 25 til
Kristian Einarsson Hausvik 1928
Hans Ilansen 1937
Johan Hansen 1958
99 0,01 1924 Bakkelis Frå eigaren av bnr. 16 til
tillegg Andreas Kalleklev 1948
Leif Kallekleiv 1949
100 0,01 1924 Grøntofjell- Heimel har Ole J. Fossdal d. y.,
teigen Jakob Olsnes og Brita Bruvik
101 0,01 1924 Ingrid Slåttå Heimel har Ole J. Fossdal d. y.,
Jakob Olsnes og Brita Bruvik
102 0,02 1924 Groven Frå eigaren av bnr. 77 til
Johan Audestad 1925
Anna Langhelle 1970
103 0,01 1925 Skoleplassens Frå eigaren av bnr. 5 til
tillegg Bruvik Herad 1925
104 0,01 1925 Fagerlid Utskilt frå bnr. 21,
heimel har Knut Nilsson 1880
Skifteskøyte i buet åt
K. N. Nordvik og kona Sigrid
Olsdtr. til
Olav O. Herfindal 1963
105 0,01 1926 Utsiktens Frå eigaren av bnr. 28 til
tillegg Tørres Knutsen 1948
Anders T. Knutsen 1948
Enkja Sigrid Agate T. Knutsen
i uskift bu 1958
106 0,01 1926 Bjørkeli Frå eigaren av bnr. 86 til
Ole H. Hansen 1927
107 0,01 1929 Solheim Frå eigaren av bnr. 28 til
Thomas A. Thomassen 1938
108 0,01 1930 Heimkvil 2 Frå eigaren av bnr, 84 til
Edvard Vaksdal 1950
Anders 0. Faugstad 1950
Enkja Amanda Elida Faugstad
i uskift bu 1967
109 0,28 1930 Skogli Frå eigaren av bnr. 86 til
Edvard Vaksdal 1930
Anders 0. Faugstad 1950
Enkja Amanda Elida Faugstad i
uskift bu 1967
110 0,30 1931 Kyrkjetuft Frå eigaren av bnr. 25 til
Bruvik soknekommune 1931
111 0.02 1931 Sjølyst Frå eigaren av bnr. 28 til
Leofred Eilefsen 1931
Leif Johan Eilefsen 1961
112 0,01 1932 Betaniens Frå eigaren av bnr. 28 til
tillegg Vaksdals Indremisjonsforening 1932
113 0,02 1933 Fritun Frå eigarane av bnr. 5 og 6 til
Ole Faugstad d. y. 1933
Enkja Sofie Faugstad i
uskift bu 1952
114 0,05 1933 Solglytt Frå eigaren av bnr. 81 til
Johannes A. Boge 1933
Kåre Agnar Boge 1971
115 0,03 1933 Elverhøy Frå eigarane av bnr. 5 og 6
til Knut Jacobsen 1933
Jacob Jacobsen 1966
116 0,04 1933 Trollhaug Frå eigarane av bnr. 5 og 6
til Anders 0. Faugstad 1933
117 0,031933 Kringsjå Frå eigarane av bnr. 5, 6
og 81 til Nils Bolstad 1933
Vaksdal Helselag 1966
118 0,031934 Nordheim Frå eigaren av bnr. 5 og 6
til Anton Knutsen 1934
Anton Knutsens arvingar
Pernille Sæterdal,
Agnes Sigvaldssen,
Margit Eikum,
Solveig Stephansen,
Johannes Knutsen,
Torlaug Hisdal,
Annemor Kalleklev og
Anton Knutsen 1969
Anton Knutsen eineeigar 1969
119 0,01 1934 Frituns Frå eigarane av bnr. 5 og 6
tillegg til Ole Faugstad d. y. 1934
Enkja Sofie Faugstad i
uskift bu 1952
120 0,011935 Solås Frå eigaren av bnr. 16 til
Anders Tolås  :1935
Arvid Tolås og Erna Marie
Tolås 1970
121 0,031936 Solknausen Frå eigarane av bnr. 5 og G
til Johan J. Olsnes 1936
Birger Olsnes 1948
122 0,02 1936 Fredly Frå eigar av bnr. 5 og 6
Til Johannes N. Sæterdal 1936
123 0,01 1936 Elvestad Frå eigaren av bnr. 24 til
Ingvald Enevaldsson Herfindal 1937
Magnar Herfindal 1971
124 0,01 1936 Fagerhaugs Frå eigarane av bnr. 5 og 6
tillegg til Ole Faugstad 1937
Bernt Faugstad 1953
(Samanføyd med bnr. 47)
125 0,01 1937 Garden Frå eigaren av bnr. 25 til
Olav O. Faugstad 1937
126 0,01 1937 Betaniens Frå eigaren av bnr. 28 til
tillegg 2 Sigvald J. Herfindal 1950
127 0,02 1937 Åsvang Frå eigaren av bnr. 21 til
Peder Samuelsen 1937
Ingvald Samuelsen 1970
128 0,02 1937 Høgtun Frå eigaren av bnr. 21 til
Ivar Seim 1937
Birger Tolås 1962
129 0,01 1938 Vågheim Frå eigarane av bnr. 5 og 6
til Knut Andersson Boge 1939
Enkja Alma Boge 1945
130 0,06 1938 Nordtun Frå eigaren av bnr. 2 til
Albert Hordvik 1939
Andreas Hordvik 1972
131 0,50 1938 Vollen Frå eigaren av bnr. 2 til
Bruvik Soknekommune 1939
132 0,01 1939 Soltun Frå eigaren av bnr. 22 til
Artbur og Kari Bernes 1939
133 0,01 1940 Heimtun Utskilt frå bnr. 1. Samanføyd
med bnr. 72 1940
134 0,01 1940 Vetletun Frå eigaren av bnr. 5 til
Magnus Teigland 1941
135 0,01 1943 Lihaug Frå eigaren av bnr. 5 til
Elias Furubotn 1944
Gunnar Furubotn 1974
136 0,01 1943 Bakketun Frå eigaren av bnr. 16 til
Marta Vaksdal i uskift bu 1913
Johannes Kalleklev 1943
Leif Arnold Kalleklev 1948
137 0,01 1943 Åsvang 2 Heimel har eigaren av bnr. 16,
Marta Vaksdal i uskift bu 1913
(Blyanttilførsel i grunnboka:
eigar Peder Samuelsen)
138 0,01 1944 Nyhavn Frå eigaren av bnr. 5 til
Lars 0. Larsen 1944
139 0,02 1945 Vaksdal Grav- Frå eigaren av bnr. 22 til
plass' tillegg Johan Bernes 1945
Bruvik Sokn 1946
140 0,01 1946 Soltun Frå eigaren av bnr. 22 til
tillegg Johan M. Bernes 1945
Arthur Bernes 1947
141 0,02 1947 Kveldssol Frå eigaren av bnr. I
til Knut Herfindal 1948
142 0,02 1947 Flattongen Frå eigaren av bnr. I til
Sigfred Sæterdal 1948
143 0,01 1947 Midttuns Frå eigaren av bnr. 91 til
tillegg Edvard Vaksdal 1922
Nils Frotveit 1948
144 0,02 1958 Nymark Frå eigaren av bnr. 1 til
Knut Tørresen 1949
145 0,01 1948 Utsiktens Frå eigaren av bnr. 28 til
tillegg Laila og Thomas Thomassen 1948
Tørres Knutsen 1948
Anders T. Knutsen 1948
Enkja Agate Sigrid T. Knutsen
i uskift bu 1948
146 0,01 1948 Utskiftebevilling gjev

heimel til eigaren av bnr. 16

Marta Vaksdal 1913
Sverre Nilsen og systra
Cecilia Nilsen 1947
Sverre Nilsen og kona
Hanna Nilsen 1948
Håkon Ekse og kona Ingeborg
Ekse 1948
147 0,02 1948 Olatun Frå eigaren av bnr. 1 til
Olav Bjørsvik 1949
148 0,02 1948 Bakketun Frå eigaren av bnr. i til
Edvin Tolås 1949
149 0,02 1948 Litun Frå eigaren av bnr. 28 til
Thomas S. Thomassen
Oliver Sæterdal,
150 0,02 1948 Fagerbakken Frå eigaren av bnr. 21 til 1948
Olav 0. Herfindal 1948
151 0,02 1949 Hagens Frå eigaren av bnr. 16 til
tillegg Sigvald Stamneshagen 1949
Enkja Brita Stamneshagen i
uskift bu 1954
152 0,02 1949 Bekkelaget Frå eigaren av bnr. 28 til
Leif Eide 1949
153 0,02 1950 Nordly Frå eigaren av bnr. 1 til
Johannes E. Herfindal 1951
Enkja Ovidia Herfindal i
uskift bu 1965
154 0,08 1950 Fredheim Utskilt frå bnr. 91 1950
tillegg heimel har Ragna Amanda Larsen,
Leif Larsen og Solveig Elde
Vaksdal Kooperative Handelslag 1950
155 0,03 1950 Fredtun Utskilt frå bnr. 91, heimel har
Ragna Amanda Larsen, 1950
Leif Larsen og Solveig Elde
Ole Tørresen 1950
156 0,02 1950 Midttun Utskilt frå bnr. 91, heimel 1950
tillegg har Ragna Amanda Larsen,
Leif Larsen og Solveig Elde
Nils Frotveit 1950
157 0,02 1950 Liheim Utskilt frå bnr. 91, heimel 1950
har Ragna Amanda Larsen,
Leif Larsen og Solveig Elde
Edvard E. Herfindal 1950
158 0,01 1950 Faugstadtuns Utskilt frå bnr. 91, heimel 1950
tillegg har Ragna Amanda Larsen,
Leif Larsen, Solveig Elde
Edvard A. Faugstad 1950
159 0,01 1950 Brortun Frå eigaren av bnr. 28 til
tillegg Sigvald J. Herfindal 1950
160 0,01 1950 Indrebø Frå eigaren av bnr. 16 til
Knut Hermundsdal 1950
Egil Vågenes 1962
161 0,01 1950 Høgtuns Frå eigaren av bnr. 21 til
tillegg Ivar Seim 1950
Birger Tolås 1962
(Samanføyd med bnr. 128)
162 0,01 1951 Flatabø 2 Frå eigaren av bnr. 16 til
Anders E. Herfindal 1951
163 0,01 1951 Livei Utskilt frå bnr. 91, heimel
har Anders 0. Faugstad 1951
Bruvik Herad 1951
164 0,13 1951 Vollen tillegg Frå eigaren av bnr. 21 til
Vaksdal Idrettslag 1951
165 0,01 1951 Bruheim Frå eigaren av bnr. 1 til
tillegg Konrad Ulevik 1953
Reidar K. Ulevik 1970
166 0,02 1953 Bjørkely

tillegg

Utskilt frå bnr. 91 og 109,

heimel har Anders Faugstad

1953
Ole Hansen 1953
167 0,02 1953 Maudheim Frå eigaren av bnr. 28 til
Lars Thomassen 1953
168 0,04 1954 Elvestrand Frå eigaren av bnr. 131 til
Foreningshuset Samhold 1954
Vaksdal Kommune 1971
169 0,03 1954 Tveitabråte Frå eigaren av bnr. 22 til
Jakob Kalleklev 1954
170 0,02 1954 Engen Frå eigaren av bnr. 16 til
Anders E. Herfindal 1954
171 0,02 1954 Bakkebo Frå eigaren av bnr. 24 til
Gerhard Karlsen 1954
172 0.01 1955 Tveitabråtets Frå eigaren av bnr. 1 til
tillegg Jakob Kalleklev 1955
173 0,01 1955 Soltun tillegg Frå eigaren av bnr. 1 til
Arthur Bernes 1955
174 0,01 1955 Elvebakken Frå eigaren av bnr. 80 til
Odd Ulevik 1955
175 0,01 1955 Høgsett Frå eigaren av bnr. 109 til
Knut og Finn Erstad 1966
176 0,03 1955 Leirbakken Frå eigaren av bnr. 86 til
Magnus Ulevik 1955 1955
177 0,01 1955 Høgsett Frå eigaren av bnr. 86 til
tillegg Knut og Finn Erstad 1955
178 0,01 1955 Heimli Frå eigaren av bnr. 2 til
Johan Bernes 1955
179 0,15 1957 Paradis Frå eigaren av bnr. 25 til
Normann Vaksdal 1957
180 0,01 1957 Elvetun Frå eigaren av bnr. 16 til
Harald E. Hansen 1957
181 0,04 1957 Maritun Frå eigaren av bnr. 22 til
Harry Hansen 1957
182 0,01 1957 Frå eigaren av bm-. 24 til
A/S Vaksdal Mølle 1957
183 0,01 1958 Solhaug Frå eigaren av bnr. 28 til
Irving Sæterdal 1958
184 0,01 1958 Nyhavn Frå eigaren av bnr. 5 til
tillegg Lars 0. Larsen 1958
185 0,35 1958 Idretts- Frå bnr. 131 til
plassen Vaksdal Idrettslag 1958
186 0,01 1958 Gravplassen Frå eigaren av bnr. 1 til
Bruvik Kommune 1959
187 0,01 1958 Kvamstun Frå eigaren av bnr. til
Nils B. Boge 1959
188 0,02 1958 Rotun Frå eigaren av bnr. 16 til
Roald Folgerø 1958
189 0,01 1959 Einerhaug Frå eigaren av bnr. 16 til
Johannes Nilsen 1959
190 0,01 1959 Kveldsro Frå eigaren av bnr. 16 til
Irving Sæterdal 1959
191 0,13 1959 Framtun Frå eigaren av bnr. 21 til
Bruvik Kommune 1959
192 0,01 1 960 Triangel Frå eigaren av bnr. 21 til
Peder Samuelsen 1960
193 0,01 1961 Flatebø Frå eigaren av bnr. 16 til
tillegg Jobannes 0. Bruvik 1961
194 0,01 1961 Myrane Frå eig-aren av bnr. 1 til
Johan Bernes 1961 - 195 0,04 1961 Tyttebær- Utskilt frå bnr. 5,
rinden makeskifteskøyte til
Johan Bernes på 194 og 195 1961
196 0,05 1961 Tverrlien Utskilt frå bnr. 22,
makeskifteskøyte til
A/S Vaksdal Mølle 1961
197 0,01 1961 Bruheim tillegg Frå eigaren av bnr. 1
til Konrad Ulevik 1961
Reidar Ulevik 1970
198 0,01 1961 Solbakken Frå eigaren av bnr. 1 til
Karl E. Herfindal 1961
199 0,01 1962 Tillegg Frå eigarane av bnr. 5 og 6


Vaksdal til Bruvik Kommune 1962
Folkeskole
200 0,01 1962 Garasje nr. 2 Frå eigaren av bnr. 192 til
Brualeitet Anfin Knutsen 1962
201 0,01 1962 Garasje nr. 3 Frå eigaren av bnr. 192 til
Brualeitet Håkon Ekse 1962
202 0,01 1962 Garasje nr. 4 Frå eigaren av bnr. 192
Brualeitet til Elias Furubotn 1962
Harald Kalleklev 1967
203 0,01 1962 Garasje nr. 5 Frå eigaren av bnr. 192
Brualeitet til Kåre Agnar Boge


1962
204 0,01 1962 Garasje nr. 6 Frå eigaren av bnr. 192
Brualeitet til Magnus 0. Bruvik 1962
Alf Herfindal 1969
205 0,01 1962 Garasje nr. 7 Frå eigaren av bnr. 192


Brualeitet til Alfred Kristian Audestad 1962
206 0,01 1963 Tilfluktsrom Frå eigaren av bnr. 109 til
" Siribrekka" Bruvik Kommune 1963
207 0,02 1963 Liastall Frå eigaren av bnr. 21 til
Kristian Audestad 1963
208 0,03 1964 Pax Frå eigaren av bnr. 16 til
Malvin Otto Birkeland 1964
209 0,07 1964 Nybø Frå eigaren av bnr. 16 til
Nancy Margrete Nybø 1964
210 0,01 1964 Kvitaskarvet Frå eigaren av bnr. 28 til
Trygve Egil Thom 1964
211 0,01 1965 Sjølyst Frå eigaren av bnr. 28 til
tillegg Leif Eriksen 1965
212 0,01 1965 Nytun Frå eigaren av bnr. 28 til
Otto Jakob Rørvik 1968
213 0,01 1966 Vetletun Frå eigaren av bnr. 5 til
tillegg Magnus Teigland 1967
214 0,02 1968 Botncn Frå eigarane av bnr. 5
og 6 til Vaksdal Kommune 1968
215 0,01 1967 Berstad Frå eigaren av bnr. 6 og 16 til
til Norsk Kontormøbelfabrikk 1968
216 0,01 1967 Sprakahaugen Frå eigaren av bnr. 16
1 til Olav Hernes 1967
217 0,01 1967 Sprakahangen Frå eigaren av bnr. 1
2 til Olav Hernes 1967
218 0,01 1967 Olderhaugen Frå eigaren av bnr. 16 til
Johannes M. Herfindal 1968
219 0,01 1968 Elvebakken 1 Utskilt frå bnr. 165
Konrad Ulevik har grunnboks-
heimel
220 0,01 1968 Kringsjå Makeskifteskøyte frå eigaren
av bnr. 91 til
Vaksdal Kommune mot veder-
lag i bnr. 221 og 222 1968
221 0,01 1968 Botnen 2 Utskilt frå bor. 214
Makeskifteskøyte frå Vaksdal
Kommune til Amanda Faugstad 1968
222 0,01 1968 Botnen 3 Utskilt frå bnr. 131
Makeskifteskøyte frå
Vaksdal Kommune til
Amanda Faugstad 1968
223 0,01 1968 Bakkebø

tillegg

Utskilt frå bnr. 24


Utskilt frå bnr. 24


Knut Olsen har grunnboks-
heimel
224 0,05 1969 Koop-tun Frå eigaren av bnr. 81 til


Vaksdal Kooperative Handelslag 1969
225 0,02 1969 Vaksdal Frå eigaren av bnr. 22 til
gravplass Vaksdal Kommune 1969
226 0,01 1969 Bakketun Frå eigaren av bnr. 28 til
Malvin Jakobsen 1970
227 0,02 1970 Elveflaten 1 Frå eigaren av bnr. 21 til
Vaksdal Samfunnshus 1972
228 0,03 1970 Elveflaten 2 Frå eigaren av bnr. 191 til
Vaksdal Samfunnshus 1971
229 0,01 1970 Halldis- Frå eigaren av bnr. 1 til
bakken 1 Erling Tolås 1972
230 0,01 1970 Halldis- Frå eigaren av bnr. 16 til
bakken 1 Erling Tolås 1971
231 0,01 1971 Bråtet Frå eigaren av bnr. 22
til Alf Bernes 1972
232 0,01 1971 Midttuns- Utskilt frå bnr. 154
tillegg Vaksdal Kooperative Handelslag
har grunnboksheimel
233 0,01 1971 Anderstun Frå eigaren av bnr. 154 til
Anders Thom 1971
234 0,01 1971 Flaten Frå eigaren av bnr. 154 til
Anton Hele 1971
235 0,01 1971 Liatun 1 Frå eigaren av bnr. 156 til
Ole G. Knutsen 1971
236 0,01 1971 Liatun 2 Frå eigaren av bnr. 154 til
Ole G. Knutsen 1971
237 0,01 1971 Tveitabråtet Frå eigarane av bnr. 24
tillegg 2 til Jacob Kalleklev 1972
238 0,01 1972 Utsyn Frå eigarane av bnr. 24 til
Åsmund Karlsen 1973
239 0,03 1972 Elvero Frå eigaren av bnr. 209 til
Otto Gerhard Johannesson
Ulevik 1972
240 0,02 1972 Solstad Utskilt frå bnr. 28
Heimel har Sjur Thomassen,
Fredrik Thomassen, Thomas
Thomassen, Solveig Holvik
241 0,01 1973 Skogtun Frå eigaren av bnr. 91 til
Ellen Berge 1973
242 0,01 1973 Bekketun Frå eigarane av bnr. 24 til
Alf Ulevik 1974
243 0,01 1974 Fjordglytt Frå eigarane av bnr. 28 til
John Jacobsen 1974
244 0,01 1974 Bekkelagets Utskilt frå bnr. 28
tillegg Heimel har Solveig Holvik,
Sjur, Fredrik og Thomas
Thomassen
245 0,01 1975 Astridbakken Frå eigaren av bnr. 1 til
Nils Henry Nilsen 1975
246 0,01 1975 Myrtun Utskilt frå bnr, 24
Heimel har Maria, Ole og
Malvin S. Nygård,
Borghild Knutsen og
Gerhard Kr. Karlsen
247 0,01 1975 Solli Utskilt frå bnr. 28
Heimel har Solveig Holvik,
Sjur, Fredrik og Thomas
Thomassen
248 0,01 1975 Nordvang Utskilt frå bnr. 153
Heimel har Ovidia Herfindal
249 0,01 1975 Bjørkeli- Utskilt frå bnr. 241
Heimel har Ellen Berge
250 0,01 1975 Haugtun Utskilt frå bnr. 22
Heimel har Johan Bernes© Vaksdal Historielag, Postboks 205, 5721 Dalekvam, e-post: bygdebok@vaksdalhistorielag.org
Ansvarleg redaktør Rolf Erik Veka.

© Formgjevar og teknisk ansvarleg Rolf Erik Veka.
Personlege verktøy