Vaksdal Historielag

Frå Vaksdal Historielag

(Skilnad mellom versjonar)
Jump to: navigation, search
Line 52: Line 52:
<div style="margin:10px 0 0 0; border:2px solid #dfdfdf; padding: 0em 1em 1em 1em; background-color:#dfdfef; align:left;">
<div style="margin:10px 0 0 0; border:2px solid #dfdfdf; padding: 0em 1em 1em 1em; background-color:#dfdfef; align:left;">
==== Nytt ====
==== Nytt ====
-
* '''Kategorisering:''' ''ein annan måte å finna fram på''
 
-
**[[:kategori:Kategoriar|Oversikt over kategoriane]].
 
-
**Spesiellt nyttig kategori: '''[[:kategori:Gardar|Gardar]]'''
 
-
**Sjå ogso kategori: ''[[:kategori:Personar|Personar]]''
 
* <div><font color="green">Eksempel på Person/slekts side lagt inn:<br/>[[Trefall, Kari Nilsdotter, f. 1893]]</font></div>
* <div><font color="green">Eksempel på Person/slekts side lagt inn:<br/>[[Trefall, Kari Nilsdotter, f. 1893]]</font></div>
</div>
</div>
Line 77: Line 73:
<div style="margin:10px 0 0 0; border:2px solid #dfdfdf; padding: 0em 1em 1em 1em; background-color:#f8f8ff; align:left;">
<div style="margin:10px 0 0 0; border:2px solid #dfdfdf; padding: 0em 1em 1em 1em; background-color:#f8f8ff; align:left;">
-
=== Anna ===
+
=== Nyttig ===
-
Oversyn over anna materiale og andre måtar å finna fram på desse sidene på:
+
* '''Kategorisering:''' ''ein annan måte å finna fram på''
-
* [[:kategori:Gardar|Kategori Gardar]]<br/> For enklare å finna gards-data du er ute etter!
+
**[[:kategori:Kategoriar|Oversikt over kategoriane]].
-
* [[:kategori:Personar|Kategori Personar]]<br/>Slekts-data for dei som er brukarar eller born av brukarar i bygdebøkene.<br/>FOR IKKJE Å KOMA I KONFLIKT MED [http://no.wikipedia.org/wiki/Personopplysningsloven PERSONVERNLOVA] MÅ SLIK KATEGORISERING IKKJE GJERAST FOR NOLEVANDE PERSONAR.
+
**Spesiellt nyttig kategori: '''[[:kategori:Gardar|Gardar]]'''<br/> For enklare å finna gards-data du er ute etter!
 +
**Sjå ogso kategori: ''[[:kategori:Personar|Personar]]''<br/>Slekts-data for dei som er brukarar eller born av brukarar i bygdebøkene.<br/>FOR IKKJE Å KOMA I KONFLIKT MED [http://no.wikipedia.org/wiki/Personopplysningsloven PERSONVERNLOVA] MÅ SLIK KATEGORISERING IKKJE GJERAST FOR NOLEVANDE PERSONAR.
<!--
<!--
* [[Korleis leggja inn gads-data]]<br/>Ei "rettleiings side" for korleis den enkelte kan bidra med å leggja inn gards-data (kjem).
* [[Korleis leggja inn gads-data]]<br/>Ei "rettleiings side" for korleis den enkelte kan bidra med å leggja inn gards-data (kjem).

Versjonen frå 00:13, 5 januar 2008

Velkomen til Vaksdal Historielag på nett!

På desse sidene vil du finna noko av Vaksdal Historielag sitt materiale publisert på verds veven. So langt på nynorsk, men ein kan ogso tenkja seg at deler av innhaldet, med tanke på fordums utvandra vaksdølar, kjem i engelsk utgåve.

Initiativet kom i stand etter eit ynskje om å få lagt ut gards og ættesoge for gardane i Vaksdal Kommune, då henta frå dei forskellige bygdebøkene som dekkjer kommunen. Noværade Vaksdal kommune er dekka av Evanger-, Modalen-, Bergsdalen- og Vaksdals-bøkene. Samla på ein plass vil dette væra ei fin kjelde for historie og slekts interesserte både i og utanfor kommunen. Dei enkelte bygdebok-nemdene for berørte bøker har gove sitt samtykke til ei slik publisering.

Innhald

Oversyn over hovedinnhaldet:

 • Bygdebøker
  Gards og ættesoge for alle gardane i noværande Vaksdal kommune henta frå aktuelle bygdebøker. I tilleg er gardane på Osterøy som tilhøyrde gamle Bruvik herad tekne med, pluss gardane i noværande Modalen kommune.
 • Årbøker
  Innhaldsfortegnelse frå bøkene, pluss enkelt artiklar.
 • Diskusjonsforum
  Det finns eigne diskusjons-forum for rettingar, informasjons-utveksling og diskusjonar rundt stoffet du finn på desse sidene.
  Dei enkelte artikklane kan også kommenterast direkte på sida si ved å bruka "diskusjon" mappa øverst på aktuell side. I "diskusjon" mappa finn du og pekar til aktuellt tema i nemde forum, om du ynskjer å bruka forumet i staden.
 • Bilet arkiv
  Historielaget set på eit stort biletmaterialet som er i ferd med å bli digitalisert. Kvar og korleis dette skal publiserast er endå ikkje klårlagt. Det du finn her er ein stad der den enkelte no kan dela bilete frå farne dagar med andre.


Amerikafararar or Eksingedalen
Amerikafararar or Eksingedalen


Dagens bilete:

Jon Trefall (Jo Trefaldl), f. 1890, bilete ca 1960
Jon Trefall (Jo Trefaldl), f. 1890, bilete ca 1960

Nytt

Aktuelt

Det er laga eit program for "tolking" av bygdebok sider. Dette kan brukast ved fyrste gongs inlegging av data for ein gard, og utfører:

 1. Filtrering av informasjon om nolevande
 2. Oppretter av lenkar frå bygdebok-sidene til personsider
 3. Oppretter personsider

Personsidene viser brukarar, foreldre, born, ektemake, gard/bruk for fødsel, osv, med samanhangar i form av lenkar, slik at dette blir noko av det same som eit slektsprogram gjev.

Ein tanke er at den som vil registrerar seg kan logga inn og oppdatera sin/sine personar med ytterlegare data. Sida om Kari Nilsdotter er eit døme på korleis dette kan gjerast. Kvalitets sikringa skjer då i ettertid ved at ein ansvarleg redaktør får e-brev om at ei personside er endra, og kan etter ein sjekk velja å behalda eller fjerna endringa.

Nyttig

 • Kategorisering: ein annan måte å finna fram på
  • Oversikt over kategoriane.
  • Spesiellt nyttig kategori: Gardar
   For enklare å finna gards-data du er ute etter!
  • Sjå ogso kategori: Personar
   Slekts-data for dei som er brukarar eller born av brukarar i bygdebøkene.
   FOR IKKJE Å KOMA I KONFLIKT MED PERSONVERNLOVA MÅ SLIK KATEGORISERING IKKJE GJERAST FOR NOLEVANDE PERSONAR.© Vaksdal Historielag, Postboks 205, 5721 Dalekvam, e-post: bygdebok@vaksdalhistorielag.org
Ansvarleg redaktør Rolf Erik Veka.

© Formgjevar og teknisk ansvarleg Rolf Erik Veka.
Personlege verktøy