Vaksdal bygdebok band II

Frå Vaksdal Historielag

(Skilnad mellom versjonar)
Jump to: navigation, search
(New page: < Vaksdal Historielag | Bygdebøker for Vaksdal Vaksdal bygdebok, band II innheld gards og ættesoger frå Dale sokn. Dale sokn omfattar gardane frå Fossmark til Dale. Opplysni...)
u (Verna «Vaksdal bygdebok band II» [edit=autoconfirmed:move=autoconfirmed])

Versjonen frå 10:35, 4 januar 2008

< Vaksdal Historielag | Bygdebøker for Vaksdal


Vaksdal bygdebok, band II innheld gards og ættesoger frå Dale sokn. Dale sokn omfattar gardane frå Fossmark til Dale.

Opplysningane er lagt ut med samtykke frå Vaksdal bygdeboknemnd.


Innhald

  • Børsli Bruvik gnr.12, Vaksdal gnr. 1. (side 21-23)
  • Blødal Bruvik gnr. 13, Vaksdal gnr. 2. (side 23-26)
  • Blomdal Bruvik gnr. 14, Vaksdal gnr. 3. (side 27-37)
  • Hesjedal Bruvik gnr. 15, Vaksdal gnr. 4. (side 38-56)
  • Grøtå Bruvik gnr. 16, Vaksdal gnr. 5. (side 57-66)
  • Fokstad Bruvik gnr. 17, Vaksdal gnr. 6. (side 67-80)
  • Fossmark Bruvik gnr. 30, Vaksdal gnr. 19. (side 81-106)
  • Stanghelle Bruvik gnr. 31, Vaksdal gnr. 20. (side 107-144)
  • Helle Bruvik gnr. 32, Vaksdal gnr. 21. (side 145-172)
  • Dale Bruvik gnr. 33, Vaksdal gnr. 22. (side 173-391)


© Vaksdal Historielag, Postboks 205, 5721 Dalekvam, e-post: bygdebok@vaksdalhistorielag.org
Ansvarleg redaktør Rolf Erik Veka.

© Formgjevar og teknisk ansvarleg Rolf Erik Veka.
Personlege verktøy