Vaksdal bygdebok band II

Frå Vaksdal Historielag

(Skilnad mellom versjonar)
Jump to: navigation, search
Noverande versjon (18:00, 18 november 2010) (endre) (undo)
 
Line 47: Line 47:
[[kategori:Bygdebøker for gamle Bruvik]]
[[kategori:Bygdebøker for gamle Bruvik]]
-
{{Historielag rettar}}
+
{{rettar}}

Noverande versjon

< Vaksdal Historielag | Bygdebøker for Vaksdal


Vaksdal bygdebok, band II innheld gards og ættesoger frå Dale sokn. Dale sokn omfattar gardane frå Fossmark til Dale.

Opplysningane er lagt ut med samtykke frå Vaksdal bygdeboknemnd.


Innhald

sidetal i boka
s. 5
s. 12
s. 15

DALE SOKN

s. 21
s. 23
s. 27
s. 39
s. 57
s. 67
s. 81
s. 107
s. 145
s. 173


© Vaksdal Historielag, Postboks 205, 5721 Dalekvam, e-post: bygdebok@vaksdalhistorielag.org

Ansvarleg redaktør Rolf Erik Veka.
Personlege verktøy