Vaksdal bygdebok band II

Frå Vaksdal Historielag

(Skilnad mellom versjonar)
Jump to: navigation, search
Line 13: Line 13:
* [[Føreord band II|Føreord ]]</td><td/><td/><td>s. 5</td></tr>
* [[Føreord band II|Føreord ]]</td><td/><td/><td>s. 5</td></tr>
<tr><td>
<tr><td>
-
* [[Forkortingar]]</td><td/><td/><td>s. 12</td></tr>
+
* [[Forkortingar / avstyttingar]]</td><td/><td/><td>s. 12</td></tr>
<tr><td>
<tr><td>
* [[Innleiing band II|Innleiing]]</td><td/><td/><td>s. 15</td></tr>
* [[Innleiing band II|Innleiing]]</td><td/><td/><td>s. 15</td></tr>

Versjonen frå 16:43, 22 januar 2008

< Vaksdal Historielag | Bygdebøker for Vaksdal


Vaksdal bygdebok, band II innheld gards og ættesoger frå Dale sokn. Dale sokn omfattar gardane frå Fossmark til Dale.

Opplysningane er lagt ut med samtykke frå Vaksdal bygdeboknemnd.


Innhald

sidetal i boka
s. 5
s. 12
s. 15
s. 21
s. 23
s. 27
s. 39
s. 57
s. 67
s. 81
s. 107
s. 145
s. 173


© Vaksdal Historielag, Postboks 205, 5721 Dalekvam, e-post: bygdebok@vaksdalhistorielag.org
Ansvarleg redaktør Rolf Erik Veka.

© Formgjevar og teknisk ansvarleg Rolf Erik Veka.
Personlege verktøy