Årbok

Vaksdal Historielag gjev årleg ut ÅRBOK med lokalhistoriske stoff frå Vaksdal kommune og Bruvik-delen av Osterøy. Fyrste boka kom ut i 1995. Boka er laga som ein serie med bokstavsystem på ryggen i boka. Etter 19 årgangar kan ein lesa «VAKSDAL HISTORIELAG». Boka freista å ha rimeleg spreiing både geografisk og tematisk. Stoffet varierar i innhald og tid. Boka kjem normalt ut i slutten av november / starten av desember, og ligg nok under mangt eit joletre på jolaftan same året.

Skulle Du ynskja å bidra, eller tinga ÅRBOK, ta kontakt på vår e-post:
arbok@vaksdalhistorielag.org

Klikk på den årgangen du ynskjer å sjå nærare på, så vil du få opp innhaldsliste for den aktuelle årboka. Du kan også finna nokre artikklar som er utlagt som PDF.
Nettlesar Mozilla Firefox støttar ikkje direkte opplasting av PDF. Fil må lastast ned og opnast.

ÅRBOK 1996 og 2002 er utselt, desse bøkene er utlagt som PDF.

Årbok 1995

Årbok 1996

Årbok 1997

Årbok 1998

Årbok 1999

Årbok 2000

Årbok 2001

Årbok 2002

Årbok 2003

Årbok 2004

Årbok 2005

Årbok 2006

Årbok 2007

Årbok 2008

Årbok 2009

Årbok 2010

Årbok 2011

Årbok 2012

Årbok 2013

Årbok 2014

Årbok 2015

Årbok 2016

Årbok 2017

Årbok 2018

Årbok 2019-2020


Comments are closed.