Fotoarkiv

Fotoarkivet er eit samarbeid med Hordaland fylke, Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane og Sogn og Fjordane fylkeskommune. SFj Fylkesarkiv har lang erfaring i databasedrift, og har brukt mange år på å byggje opp ulik type informasjon i databasane. Vaksdal Historielag, Vassvøri sogelag og Modalen kommune starta i 2009 eit prosjektarbeid med å leggja ut bilete frå dei tre kommunane.

Arbeidet går kontinuerleg og nye bilete vert publisert etter kvart som dei er kvalitetssikra.

Kvalitet og informasjon på bileta er varierande. Bileta vert digitalisert frå tilgjengelege originalar eller kopi, men i liten grad behandla.

Informasjon om bileta kan variera, HER KAN DU HJELPA TIL.

Har Du informasjon om bilete, bruk felt : Legg inn dine kommentarar.

Fotoarkiv

Postkort frå Voss

Kulturhistoriske foto på nett i Hordaland

Fotografi frå Hordaland før og no –

Comments are closed.