Fem år i krig 1990Fem år i krig

Krigshandlingar og kvardagsliv i Voss og grannebygdene 1940-1945

Utgjevar: Vestnorsk forlag
Utgitt: 1990

Boka er på biblioteket på Dale