For fridom og fredFor fridom og fred

Heimefronten i Vossebygdene 1940 – 45

Utgjevar: Voss sogelag
Utgitt: 1995

Boka er på biblioteket på Dale