Fransk flyktning

FRANSK FLYKTNING

Krigsåra I Eksingedalen – de beste år av mitt liv.

Gerd de Mautort. Ho hadde drive med spionasje for Frankrike i Bergen i tida før krigsutbruddet. Som utlending i Norge ville ho fort koma i tysk søkjelys. ”Hvor i landet kommer tyskene sist” spurde ho fetteren sin. ”Det må være i Eksingedalen”, ei dal ho aldri hadde høyrt om.

Forfattar: Gerd de Mautort
Utgitt: 1998

Boka kan tingast hjå: Selja Forlag AS, Postboks 151, 6801 Førde   http://www.selja.no

 Boka er på biblioteket på Dale.

Pris: kr. 98,-