Fred og AttrreisingFred og Atterreising

Fred og Atterreising i Voss og grannebygdene.

Utgjevar: Hordaland forlag
Utgitt: 1995

Boka er på biblioteket på Dale