HøylandAktuelle artikklar

Kommenter – erindring. Og slik eg ser det.

Forfattar: Alf Teodor Høyland
Utgitt:

Boka er på biblioteket på Dale.