Evanger kommune

Evangerboka band I   1982
Evangerboka band II  1984

Evangerboka er utselt.

Evangerboka b. I,  øvre del av Eksingedalen, er digitalisert sjå  Bygdebøker.

Boka er på biblioteket på Dale

Comments are closed.