VossahandelVossahandel og bygningstrilar i Bergen

I kulturminneåret 1997 rekonstruera frivillige frå organisasjonar i kommunane Voss, Vaksdal, Modalen og Osterøy Vossahandelen, den gamle tradisjonen med å fløyta tømmer frå Vossabygdene til Norhordland og Bergensområdet.
Skriftet ”Vossahandel og bygningstrilar i Bergen” ser nærare på tømmerhandelen frå Vossabygdene og bygningsstrilane sitt arbeid i Bergen.

Forfattar: Geir Kleiveland
Utgjevar: Osterøy sogelag
Utgitt: 1997

Boka er på biblioteket på Dale
Boka kan tingast hjå: arbok@vaksdalhistorielag.org

Comments are closed.