Bruvik kyrkjor og kristenliv 1937Bruvik kyrkjor og kristenliv
1608 – 1867 – 1937

Festskrift til Bruvik kyrkje sin 70- aarsdag, 13 mars (mai) 1937.

Utgjevar: Bruvik soknestyre
Forfattar: Joh. Litleskare
Utgitt: 1937

Boka er på biblioteket på Dale