Lokalavise på Dale.

Bruvik-Nytt der er kunn eit nr. som er registrert, 17 mai 1946. Redaktør Johannes H. Langhelle.

Bruvik kom ut på Dale frå 1952 til 1975. Bladstyrar var Andreas Arne (1922-1975).

Bruvik-Ex-Pressen er registrert med 3 utgåver, 01.12.1956, 01.06.1957 og 01.07.1957. Men det tyder på at det har vore fleire. Ansvarleg journalist og redaktør var Hans Langhelle.

Vaksdal Historielag, saman med Nasjonalbiblioteket digitalisert:

Bruvik-ExPressen

Bruvik

Bruvik nytt

Comments are closed.