Statistikk

Frå Vaksdal Historielag

Jump to: navigation, search

Vaksdal Historielag-statistikk

Det er i alt 523 sider i databasen. Dette inkluderer diskusjonssider, sider om Vaksdal Historielag, småsider, omdirigeringssider, og andre som truleg ikkje kan kallast innhaldssider. Om ein ser bort frå desse sidene, er det 259 sider som truleg er innhaldssider.

Alle sidene er vortne viste 474 gonger og endra 3 999 gonger sidan programvaren vart installert. Det vil seie at kvar side gjennomsnittleg har vorte endra 7,65 gonger, og vist 0,12 gonger per endring.

Brukarstatistikk

Vaksdal Historielag har 6 registrerte brukarar. 2 (eller 33,33%) av desse er administratorar (sjå Vaksdal_Historielag:Administrators).

Visningar
Personlege verktøy