Lokalavise på Dale.

Bruvik-Nytt der er kunn eit nr. som er registrert, 17 mai 1946. Redaktør Johannes H. Langhelle.

Bruvik kom ut på Dale frå 1952 til 1975. Bladstyrar var Andreas Arne (1922-1975).

Bruvik-Ex-Pressen er registrert med 3 utgåver, 01.12.1956, 01.06.1957 og 01.07.1957. Men det tyder på at det har vore fleire. Ansvarleg journalist og redaktør var Hans Langhelle.

Vaksdal Historielag, saman med Nasjonalbiblioteket digitalisert alle utgåver.

Du finn dei på lenkje  Bruvik og søk der på Bruvik.

Comments are closed.