bruvik sparebank 1903-1928Bruvik Sparebank 1903-1928

Bruvik Sparebank si soge gjennom 25 år, 1903 – 1928

Utgjevar: Bruvik Sparebank
Utgitt: 1928

Hefte er på biblioteket på Dale

Comments are closed.