Fraktebåtane i Stamnes 1993Fraktebåtane i Stamnes 1901-1993

Oversikt over båtane som har vore nytta til frakting av sand, og heimehøyrande i Stamnes.

Forfattar: Dag Inge Leiren
Utgjevar: Vaksdal kommune, Kulturkontoret
Utgitt: 1993

Boka er på biblioteket på Dale.

Comments are closed.