Den norske historiske forening (HIFO) 

Digitalarkivet

Kulturnett – Kultursøk (Norvegiana)

Museumssenteret i Hordaland

Norsk lokalhistorisk institutt

Riksarkivet

Statsarkivet