Krigsåra i Eksingedalen 1995Krigsåra 1940-1945 i Eksingedalen

Ei samling med minner frå 2. verdskrig i Eksingedalen.

Utgjevar: Vaksdal kommune
Utgitt: 1995

Boka er på biblioteket på Dale
Boka kan tingast hjå Vaksdal kommune