Velkommen til Vaksdal Historielag

  På heimesidene har ein laga tilgang til lokal historisk materiell.

  Bygdebøker – digitalisert utgåve av bygdebøker for Bruvik/Vaksdal kommune.

  Årbok – oversikt over alle utkomne årbøker til Vaksdal Historielag, samt litt av innhaldet i bøkene. Årgangar som er utselde vert lagt ut i si heilheit, etter kvart som lager vert tomt.
  ÅRBOK kan bestillast på: post@vaksdalhistorielag.org

  Fotoarkiv – Her er det lenkje til Vaksdal kommune sitt fotoarkiv. Har også lagt lekjer til relevante arkiv.

  Kyrkjer – ei enkel oversikt over kyrkjebygget og jubileumskrifter.

  Lokal litteratur – ei oversikt over utkomne skrifter frå kommune.

  Nyttige lenkjer –  lenkjer til relevante sider på nett.

Comments are closed.