Kyrja i Dalen

Kyrkja i dalen

Nesheim kyrkje 1908 – 2008.

Utgjevar: Nesheim sokneråd
Utgitt: 2008

Boka er på biblioteket på Dale.

Boka er i sal hjå Vaksdal kyrkjekontor. 5721 Dalekvam.
Pris: kr. 150.