Kyrkjestaden Dale 1996Kyrkjestaden Dale 100 år

Kyrkjestaden Dale si soge gjennom hundre år, frå 1896 til 1996.

Utgjevar: Dale sokneråd
Utgitt: 1996

Boka er på biblioteket på Dale
Boka kan tingast hjå Vaksdal kyrkjekontor.