Voss

Vossaboki

Band I – Vossavangen,  1933
Band II – Dyrvedals, Gullfjordungs og Borstrands åttungar,  1936
Band III – Vinjar og Bøjar åttungar,  1937
Band IV – Kvitlar, Bordals og Vikjar åttungar, 1938
Ålmenn soge for Voss – 1990

Utgjevar: Voss Bygdeboknemnd

Band I – IV er digitaliser, sjå Vossaboki

Bøkene er på biblioteket på Dale

Bøkene er i sal hjå bokhandlar på Voss.