Dei bygde draumen 2005Jubileumsbok for Bergsdalen kyrkje si 50-årsfeiring,

12. juni 2005.

Ei reise gjennom historia til kyrkja i Bergsdalen.

”Dei bygde draumen” kan kjøpast hjå Gyda på Dale, eller tingast hjå:
Bergsdalen sokneråd v/ Ragna Lid, Bergsdalen 5721 Dalekvam.

Pris: kr. 300,-