Kulturminnedag i Eidslandsbygda 27.09.15:

Tema: Kulturminne skapte av både menneske og naturen sjølv. Det vert lagt opp til vandring og forteljing med kjentfolk slik: Langs elevar og bekker med namngjevne hølar. Eksisterande og fjerna kvernhus og naust. Utløer, markaløer og slåtteteigar. Ymse namn og hendingar. Alle er hjarteleg velkomne. Høve til å kjøpa kaffi og kaker.

 

Årsmøte Vaksdal Historielag  Årsmelding 2014

Årsmøte Vaksdal Historielag  protokoll årsmøte 2013

Hordaland sogelag – Lokalhistoriske dagar- årsmøte 2014.

Styre og nemnder

protokoll årsmøte 2012

Comments are closed.