Vaksdal historielag vart stifta i 1994.

Som det går fram av lovene til Vaksdal historielag har laget til føremål å fremja interessa for historisk kulturvern.

Laget skal arbeida for å ta vare på alt som har historisk verdi og kan fortelja om folk sine levevilkår gjennom tidene.

For å nå føremålet, kan laget gjerne samarbeida med skule, lokale organsasjonar og verksemder og offentlege organ.

Vidare kan laget arbeida for at det vert utgjeve årbok, hefte eller medlemsblad og arbeida for vern av fornminne og kulturminne av alle slag i grendene i Vaksdal.

 

Comments are closed.