Dale Helselag

Jubileumsskrift for Dale Helselag 1911 – 1961

Dale Helselag gjennom 50 år. Ein gjennomgang av laget sin verksamheit gjennom 50 år på Dale.
Heftet er på biblioteket på Dale.

Comments are closed.