Kyrkje og kristenliv 1983Kyrkje og kristenliv i Modalen og Eksingedalen

Hundreårsminne for Mo kyrkje og Eksingedalen kyrkje  1883 – 1983.

Utgjevar: Soknerådi i Modalen og Eksingedalen
Forfattar: Olav Farestveit og Åsmund Farestveit
Utgitt: 1983

Boka er på biblioteket på Dale
Boka kan tingst hjå Modalen kommune.