ÅRBOK 1998

1998 FramsideInnhald:

  • Karianne Lid: Stadnamn på Faugstad
  • Asbjørn Ekse: Soga om eit gamalt bilete
  • Sissel og Roald Sæterdal: Kverndrift på Brekke
  • Knut E. Knutsen: Samhald Kino
  • Terje Geithus: Helle på 1800-talet
  • Kristi Viksund: Stølsminne
  • Johannes A. Lavik: Vegsoga frå Eksingedalen

Comments are closed.