ÅRBOK 2005

2005 FramsideInnhald:

 • Dagny Nordmark: Natten da Boge Mølle brente
 • Margot Langhelle: Markaslått i Slåttøyane
 • Kåre Trefall: Flyet på Kvitanosi
 • Aage Lavik: Vegen til Gulatinget
 • Harald Dale: Dale skytterlag
 • Leif Inge Eide: Påske meg her og påske meg der
 • Jan Kåre Stokke: Bruvik kyrkje
 • Åse Eikemo Strømme: Eidsfjord skulekrins 1946/47
 • Liv Anny Sæterdal: Tidlig morgon
 • Kenneth Bratland: Illegitimitet på Veo på 1700-tallet
 • Øivind Olsnes: Næringslivet i bygda Vaksdal
 • Maya M. Abbedissen: Kong Oscar II i Bergsdalen
 • Manfred Marx: Barneminne frå krigen

Comments are closed.