ÅRBOK 2011

2011 FramsideInnhald:

 • Finn Eikefet: Et bondebryllup i 1869
 • John Dale: Seter og støl som kulturminne
 • Åse Eikemo Strømme: Sykkel som framkomstmiddel
 • Målfrid Tyssen Larsen: På skogplanting
 • Kenneth Bratland: Dikt fra en glemt krig
 • Marvin Sæterdal: Vaksdalsminne
 • Sigurd Ottesen: På vitjing til Eikefet i Eksingedalen 1962
 • Ivar Iversen: Mi oppveksttid på Stamnes
 • Geir Hesjedal: Spor i ord
 • Lars Leiro: Minne fra barne/ungdomsåra på Eidslandet
 • Eidrun Straume Normann: Ho “Vetla-Bølla” på Straume, slik eg kjende henne
 • Kari Moen: Barndomsminne frå Mellesdalen

Comments are closed.