ÅRBOK 2016

Innhald:Layout 1

 • John Dale: Einar Dyviks store reise
 • Bjarne Møster: Møbelindustrien i Fjordbygda Eidsland
 • Hans Langhelle: Betraktning over Dale i Bruvik
 • Camilla Fyllingslid: Fylingslid
 • Åse Sigurd Fyllingslid: Fylo
 • Tor Meland: Ei Norgesferd til Kirkenes
 • Åse Eikemo Strømme: Gråstein til Vaksdal kyrkje
 • Anita Haugen Lie: Verdens beste geografitime
 • Erling Viksund: Minne frå Eidslandet
 • Sigrunn Nesse: Soga om bringkluten min
 • Redaksjonen: Vegsoge frå Eksingedalen
 • Arvid Stanghelle: Minne frå Stanghelle
 • Eidrun S. Normann: Eit kvile på stølsvegen
 • Adolf Jensen: Til mi Dalebygd
 • Margunn Soldal: Ei doktarferd frå Grøsvik i 1933
 • Margunn Soldal: Ei doktarferd frå Grøsvik i 1933
 • Redaksjonen: Bokskåpet i ungdomshuet, Ljosheim
 • Artur Nese: Neset del 2

Comments are closed.